Hällristning

Projekt: Samburu rock art – a unique cultural heritage

Det övergripande syftet med detta såddprojekt är att undersöka om den unika och än idag pågående hällristningstraditionen bland Samburufolket i norra Kenya kan användas för att skapa en socialt hållbar kulturturism.

Detta projekt är avslutat.

Fakta om projektet

Projektledare
Peter Skoglund
Övriga projektmedlemmar
Joakim Goldhahn, Ebbe Westergren och Steven Labarakwe
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet och Empower the Northern Frontier
Finansiär
Svenska institutet
Tidsplan
210101–211231
Ämne
Arkeologi (Institutionen för kulturvetenskaper)

Mer om projektet

Samburufolket i norra Kenya kämpar för att överleva i en fattig och marginaliserad region som kännetecknas av stora ökenområden. Detta projekt ska utveckla kulturarvet för att stärka den lokala ekonomin och locka besökare till regionen.

Forntida afrikanska hällbilder har studerats i många år, men det finns nästan ingen dokumentation av den unika pågående hällbildstraditionen bland Samburufolket i norra Kenya. De män som för målningarna har inte intervjuats, och kvinnors syn på hällkonsttraditionen har aldrig undersökts. Dessutom försvinner hällbilderna som skapats under det senaste århundradet i rask takt som följd av nederbörd och ett förändrat klimat.

Under de senaste 100 åren har externa experter inom antropologi och arkeologi beforskat kulturarvet i norra Kenya. Dessa ansträngningar har inte gynnat lokalsamhällena ekonomiskt eller socialt, och erfarenheterna har inte använts för att stärka kulturarvet för att skapa en hållbar framtid för Samburufolket. I detta projekt kommer svenska erfarenheter av dokumentation och förmedling att delas med Samburufolket, vilket gör det möjligt för lokalsamhällen att stärka äganderätten samt dokumentera och bevara hällbilder och relaterade berättelser. Genom att göra denna unika hällbildstradition tillgänglig för en bredare publik kan en hållbar kulturturism utvecklas som stärker den lokala ekonomin.