experiment

Projekt: SciChallenge

Med hjälp av digital teknik och sociala medier kommer SciChallenge-projektet att skapa en tävling för att engagera fler ungdomar i Europa inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik.

Projektet avslutades 2017.

Fakta om projektet

Projektledare, Linnéuniversitetet
Sabri Pllana
Deltagande organisationer
Sverige: Linnéuniversitetet
Österrike: Synyo GmbH, Wien; Kinderbüro & Eucu.Net, Wien
Tjeckien: University of Chemistry and Technology, Prag
Cypern: University of Cyprus, Nicosia
Slovenien: Jožef Stefan Institute, Ljubljana
Ungern: BioTalentum Ltd, Gödöllő
Belgien: European Students’ Union, Bryssel
Storbritannien: Teacher Scientist Network, Norwich
Finansiär
EU Horizon 2020
Tidsplan
150901-170831
Ämne
Datavetenskap (institutionen för datavetenskap, fakulteten för teknik)
Webbplats
www.SciChallenge.eu

Mer om projektet

Utbildning är nyckeln till framgång för att forma morgondagens samhälle, särskilt inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik (STEM). Men statistiken visar att intresset för STEM-baserade utbildningsprogram minskar. Detta kan leda till problem, inte bara för industrisektorn utan också för forskning och utveckling i ett mycket bredare perspektiv.

SciChallenge – Next Generation Science Challenges Using Digital and Social Media to Make Science Education and Careers Attractive for Young People – är ett EU-finansierat projekt som syftar till att bryta denna trend och få ungdomar intresserade av utbildning, forskning och yrken inom naturvetenskap och teknik. Målgruppen är ungdomar i åldern 10-20 år och projektets tre ledord är inspirera, bidra och dela. Ett innovativt koncept för vetenskapliga utmaningar för ungdomar kommer att skapas, en mötesplats på nätet kommer att inrättas och sociala medier kommer att användas för att inspirera deltagarna och dela kunskap.

SciChallenge kommer att använda tävlingar för att få ungdomar att själva producera digitalt vetenskapligt utbildningsmaterial som sedan kan användas av andra. Tanken är att deltagarna, antingen individuellt eller i grupp, utvecklar kreativt digitalt material såsom videor, presentationer och infografik och delar detta online. Bidragen laddas upp med hjälp av sociala medier och samlas på webbplattformen; de vinnande projekten väljs därefter ut i ett antal olika kategorier. Webbplatsen kommer också att erbjuda information om utbildning, forskning och karriär, samt praktikmöjligheter och prova-på dagar inom STEM-området.

Nyheter