figur

Projekt: Setstorlek och referens

I projektet undersöker vi med hjälp av EEG hur olika positiva kvantifierade uttryck (till exempel "nästan alla" och "några få") processas i samband med anaforisk referens.

Projektet avslutades i december 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Fredrik Heinat
Övriga projektmedlemmar
Eva Klingvall, Lunds universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet
Finansiär
Olle Engkvists stiftelse
Tidsplan
1 jan 2019–31 dec 2019
Ämne
Psykolingvistik, lingvistik, engelska, svenska (Institutionen för språk, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Tidigare forskning om engelska har visat att det har betydelse om det kvantifierande uttrycket är positivt (många) eller negativt (). För spanska har det också föreslagits att andelen som gjorde, respektive inte gjorde, något spelar roll (om få studenter var på föreläsningen var andelen som gick liten, och andelen som inte gjorde det stor). Vi kallar detta storleken på Refsetet, de som gjorde något, respektive Kompsetet, de som inte gjorde något.

I Experiment 1 undersöker vi i en stor uppskattningsstudie (150 deltagare) setstorleken hos specifika kvantifierande uttryck. Experiment 2 är en semantisk  bedömningsstudie (40 deltagare) där vi undersöker om setstorleken har betydelse för hur för hur språkbrukare bedömer meningar med anaforisk referens antingen till Refsetet eller Kompsetet.

Experiment 3 (40 deltagare) är en EEG-studie där vi undersöker om setstorleken har betydelse för hur språkbrukarna processar motsvarande meningar med anaforisk referens antingen till Refsetet eller Kompsetet i realtid.