trädgren med löv i motsol

Projekt: SimWood

SimWood är ett forskningsprojekt som syftar till att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg, speciellt i Uppvidinge kommun. Projektet riktar sig till många olika målgrupper och samverkar med ett antal olika aktörer.

Fakta om projektet

Projektledare
Göran Gustavsson (Energikontor Sydost)
Projektmedlemmar, Linnéuniversitetet
Rikard Jakobsson, Daniel Nilsson, Bengt Nilsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost, Södra, Skogsstyrelsen, Skogsbränsle Småland, Uppvidinge kommun, Bioenergigruppen i Växjö, Länsstyrelsen Kronoberg, Stora Enso, andra sågverk och skogsägare
Finansiär
EU:s sjunde ramprogram
Tidsplan
nov 2013-okt 2017
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Energikontorsydost.se/l/projekt/1805

Mer om projektet

SimWood, som är en förkortning av Sustainable Innovative Mobilisation of Wood, är ett fyra år långt projekt inom sjunde ramprogrammet som påbörjades i november 2013. Det handlar om att omvandla forskningsresultat till praktiska lösningar för effektivare uttag av energi från skogen. Genom att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg, leder det till en ökad andel förnybar energi och minskade utsläpp från fossila bränslen. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun i detta projekt.

Målgrupperna är många, från stora skogs- och energibolag till små självverksamma privata skogsägare. En stor del av insatserna kommer att vara utbildning av målgrupperna och då ofta i konkreta situationer i fält.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare