skolbarn som experimenterar

Projekt: Utveckling, lärande, forskning (ULF)

Utveckling, lärande, forskning är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Marie Hedberg
Övriga projektmedlemmar
Katarina Herlin, Ulla-Karin Nordänger och Daniel Alvunger
Deltagande organisationer
Lokalt: Linnéuniversitetet, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun och Mönsterås kommun
Nationellt: 25 lärosäten
Finansiär
Regeringen
Tidsplan
2017–2021
Webbsida
www.ulfavtal.se

Mer om projektet

Utveckling, lärande, forskning (ULF) ska utveckla och pröva långsiktiga samverkansmodeller. Exempel på samverkansmodeller kan vara:

  • Att etablera forskningsmiljöer hos både huvudman och lärosäte, där lärare och forskare träffas för att gemensamt formulera forskningsfrågorna.
  • Att forskare och lärare bedriver utvecklings- och/eller forskningsprojekt tillsammans.
  • Att genom så kallade delade tjänster skapa förutsättningar för disputerade lärare och skolledare att ha både forskning och undervisning i sin tjänst.
  • Att lärosäten kan utveckla möjligheter för forskare att arbeta både på lärosätet och hos skolhuvudmannen.
  • Att utöka samverkan med lärarutbildningen, till exempel genom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och verksamhetsförlagd utbildning, eller att studenternas självständiga arbete (examensarbete) kan länkas till praktiknära forskning och skolutveckling utifrån vetenskaplig grund.

På Linnéuniversitetet har vi valt att arbeta med ULF tillsammans med de huvudmän som medverkar i vår verksamhetsintegrerade grundlärarutbildning i Kalmar.