illustration av personer som kommunicerar

Projekt: Variation i referens till kvantitativa nominalfraser

En av de mest grundläggande förutsättningarna för att förstå språk är var förmåga att etablera en relation, referens, mellan det språkliga uttrycket och det som avses i den yttre världen. I det här projektet studerar vi den variation i referens som kvantitativa uttryck ger upphov till i svenska.

Detta projekt avslutades i januari 2019.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Fredrik Heinat
Övriga projektmedlemmar
Eva Klingvall (projektledare), Lunds universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet
Finansiär
Stiftelsen Erik Wellanders fond
Tidsplan
Sept 2018–jan 2019
Ämne
Psykolingvistik, lingvistik, engelska, svenska (Institutionen för språk, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

En av de mest grundläggande förutsättningarna för att förstå språk är var förmåga att etablera en relation, referens, mellan det språkliga uttrycket och det som avses i den yttre världen. I det här projektet studerar vi den variation i referens som kvantitativa uttryck ger upphov till i svenska.

I två studier tittar vi på hur modersmålstalare bedömer meningar där referensen till kvantifierade uttryck manipulerats på två sätt: de är antingen positiva (som t ex 'många') eller negativa (som t ex 'inte många') och anger antingen en stor andel (som till exempel 'nästan alla' eller 'inte riktigt alla') eller en liten andel (som t ex 'några få' eller 'få').