Forum för professionsforskning

Grundidén bakom Forum för professionsforskning är att, med ett flervetenskapligt perspektiv, undersöka olika typer av professionaliseringsprocesser i samhället. Vi vill inspirera, initiera och genomföra forskning kring välfärdsstatens och den privata sektorns professioner. Vi riktar även intressen mot nya yrkesgrupper i samhället som har professionsanspråk.

Vår forskning

Forum för professionsforsknings forskningsprojekt är samlade inom tre övergripande teman:

Tidigare evenemang

NORDPRO-konferensen

Torsdag 8-fredag 9 november 2018
UCC, Köpenhamn

Seminarier vid Forum för professionsforskning våren 2018

Onsdag 14 mars
Kl 13-15, sal K1038, Växjö
Styrningen av lärarutbildningen
Hans Hasselblad, professor i företagsekonomi vid Örebro universitet, ger ett seminarium om sitt pågående projekt och sin kommande bok, under rubriken "Lärare, lärarutbildning och den föreskrivna lärarrollen"
Obs! Den bokade salen är liten. Ge gärna besked i god tid huruvida du vill delta i seminariet.

Torsdag 3 maj
Kl 13-15, sal K3041, Växjö
Ny forskning vid Linnéuniversitetet: Språk, profession och det sociala arbetet
Peter Ström, FD i svenska språket vid Linnéuniversitetet, presenterar sin avhandling "Utredning inleds: Språk, genredrag och ansvar i barnavårdsutredningar".