Fysisk aktivitet, friluftsliv och hälsa

Inom forskargruppen Fysisk aktivitet, friluftsliv och hälsa bedrivs forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet idrottsvetenskap med inriktning mot människan i rörelse och människan i naturen.

Tyngdpunkten i de forskningsprojekt som bedrivs ligger i de naturvetenskapliga och medicinska fälten men med tydliga samhällsvetenskapliga inslag. Forskningsprojekten har stor samhällsrelevans då de på olika sätt angriper hälsoparametrar hos olika målgrupper såsom bland annat barn, äldre, kvinnor och män.

Inom forskargruppen pågår det flera olika projekt. De forskningsprojekt som för närvarande har en central roll i miljön är HERO (Health Effects of Recreation Outdoors), SAGE (Successful AGeing and Enrichment) och Kidscape II. Exempelvis undersöker Kidscape II effekter på bland annat fysisk aktivitet och UV-strålning av olika utformning av skolgårdar och HERO undersöker utomhusvistelsens hälsoeffekter hos seniora medborgare.

Utöver de tre stora projekten pågår även ett antal mindre projekt som omfattar utveckling av mätmetoder för fysisk aktivitet, miljöattityder hos fritidsbåtsägare, rekommendationer gällande fysisk aktivitet hos barn, sportfiske och annat friluftsliv i skolan.

Gruppen har nyligen initierat ett forskningssamarbete med cardiologiprofessor Jörg Carlsson (Länssjukhuset Kalmar län) rörande fysiologiska hälsorisker med extrem och långvarig fysisk ansträngning. Forskningsprojektet, som i nuläget omfattar en pilotstudie, avser att undersöka fysiologiska hälsoeffekter av genomförande av ultrauthållighetslopp som till exempel triathlontävlingar och liknande, med särskilt fokus på kvinnliga deltagare.

Professor Med. Dr. Marie Alriksson, LNU (FSV), MiU
Fil. Dr. Lasse ten Siethof, LNU (FSV)