Världskarta med Europa i mitten

Svenska nätverket för Europastudier – Lnu

Forskningsmiljön Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet har två teman: Global Europe samt Europeiskt politiskt entreprenörskap.

Europaforskningen vid Linnéuniversitet består av statsvetare som samarbetar med nationella och internationella statsvetare, ekonomer och pedagoger. Forskningen ingår nationellt i forskningsmiljön Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES). SNES består av europaforskare från tio medlemsinstitutioner förutom Linnéuniversitetet: Uppsala universitet, Malmö universitet, Lunds universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Södertörns högskola.

Miljöansvarig: Daniel Silander.

Vid Linnéuniversitetet har forskningsmiljön Svenska nätverket för Europastudier två specifika inriktningar: Global Europe samt Europeiskt politiskt entreprenörskap (ledarskap).

Tema 1: Global Europe

Under de senaste åren har europaforskningen på Linnéuniversitetet haft särskilt fokus på EU som regional och global utrikespolitisk aktör. Forskningen har analyserat EU:s relationer till kandidatländer samt EU:s så kallade grannskapspolitik och då särskilt politiken österut. Fokus har främst legat på EU:s utrikespolitiska relationer avseende demokratibistånd, säkerhetspolitik och integration. Forskning har också berört EU som global aktör med intresse för EU i relation till andra större maktaktörer i agerandet kring säkerhetspolitiska kriser. I forskningsprojekten har nationella och internationella forskare bjudits in till samarbete, vilket breddat och fördjupat forskningen.

Förutom forskare inom SNES och vid andra svenska lärosäten har internationella partners deltagit från en rad universitet såsom University of Sunshine Coast (Australien), University of Central Missouri (USA), Western Carolina University (USA), Webster University (USA), University of New Hampshire-Manchester (USA), Northumbria University (UK), Instituto Mora, (Mexiko) och EU-kommissionen i Bryssel (Belgien).

Pågående projekt

 • From Rwanda to Aleppo – Great Powers, Human Security and the Responsibility to Protect 
 • The European Neighborhood on Democracy and Security – initiatives, impact and implementation

Nyligen avslutade projekt

 • Major Powers and The Politics of Global Climate Change—State and Human Security
 • International Organizations and the Rise of ISIL
 • Svensk politik och EU
 • International Organizations and the Implementation of the Responsibility to Protect – The humanitarian crisis in Syria
 • Challenges for Transatlantic Relations in a Global World  
 • The European Neighboorhood Policy: democracy and security

Assisterande miljöansvarig är Martin Nilsson.

Tema 2: Europeiskt politiskt entreprenörskap

Europeiskt politiskt entreprenörskap är en relativt nyetablerad forsningsinriktning inom miljön Global Europe. Forskningen påbörjades 2015 med ett strategiskt stöd från fakulteten för samhällsvetenskap som en del av Linnéuniversitetets strategiska satsning på det entreprenöriella universitetet.

Inom universitetsvärlden har studiet av entreprenörer traditionellt främst skett inom nationalekonomin och företagsekonomin. Att vara entreprenöriell eller en entreprenör har inneburit att vara driven, framåt och målmedveten: en framgångsrik symbol för en växande ekonomi lokalt, regionalt och/eller nationellt. Vår övergripande uppgift är att dels berika etablerad entreprenörskapsforskning med fördjupad kunskap om förutsättningar för entreprenörskap och företagande genom att studera politiskt entreprenörskap, dels studera politiskt entreprenörskap på internationell nivå inom det europeiska samarbetet.

Forskning genomförs i samarbete med forskare i statsvetenskap och ekonomi vid andra svenska universitet och högskolor. Det har medfört samarbete med forskare vid Blekinge tekniska högskola, Jönköping International Business School, Högskolan Väst, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet. Dessa forskare utgör ett ovärderligt stöd inom miljön.

Forskningsmiljön har under senare tid expanderat internationellt med samarbete med forskare vid University of Southern Denmark, Danmark, University College Østfold, Norge samt Aristotle University of Thessaloniki, Grekland. Miljön har blivit inbjuden till Special Sessions vid Uddevalla Symposium - Högskolan Väst i juni 2017 och Luleå tekniska högskola i juni 2018. 

Pågående projekt

 • Europe 2020: smart, sustainable and inclusive growth – assessing agenda 2020 and European political entrepreneurship for a prosperous European economy

Nyligen avslutade projekt

 • European Governance and Political Entrepreneurship in Economic Crisis
 • Political Entrepreneurship
 • Regional Growth and Entrepreneurial Diversity in Sweden
 • Politiskt entreprenörskap – den offentliga sektorns sätt att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap lokalt, regionalt och nationellt.

Assisterande miljöansvarig: Charlotte Silander.

SNES – Europaforskning

SNES är ett av tre nätverk i den svenska regeringens initiativ att främja Europaforskning och har pågått sedan 1997.

Styrelsen består av:

 • Anna Michalski, Uppsala (ordförande)
 • Daniel Silander, Växjö/Kalmar
 • Linda Berg, Göteborg
 • Sofie Blombäck, Göteborg
 • Magnus Blomgren, Umeå
 • Niklas Bremberg (adjungerad samordnare), Uppsala (doktorandrepresentant)
 • Karl Magnus Johansson, Södertörn
 • Karin Leijon, Uppsala (doktorandrepresentant)
 • Magnus Lindh, Karlstad
 • Ulrika Mörth, Stockholm
 • Lars Niklasson, Linköping
 • Bo Petersson, Malmö
 • Maria Strömvik, Lund
 • Mats Öhlén, Dalarna