Group of Forest Products (GoFP)

Målet för forskargruppen Group of Forest Products är att ta fram ny kunskap och nya lösningar för ett mer hållbart utnyttjande av råmaterial från skogen. Vi forskar om funktionella och miljövänligt framställda material och produkter för såväl möbler som byggnader.

Visionen för forskargruppen Group of Forest Products (GoFP) är att skapa en plattform för växelverkan mellan forskning och skogsbruk, skogsindustri och återvinning längs hela värdekedjan. Forskning inom detta område är mycket viktigt för en framtida bioekonomi och har även en stor komplexitet. Vi har djupa och övergripande kunskaper om skogssektorn och använder tvärvetenskapliga tillvägagångssätt och skilda metoder på både mikro- och makronivå för att karakterisera material från skogen och andra biomaterial i relation till deras tänkta industriella användning.

Våra forskningsområden är:

  • Egenskaper och kvalitet hos material för industriella tillämpningar: att lösa problemet med olikhet och lämplighet hos nya och återvunna råvaror för olika slutanvändningar.
  • Icke-destruktiv karakterisering och avbildning av träprodukter: att lösa frågor om praktisk användning av material från träd till träbaserade kompositmaterial.
  • Skydd och förbättring av trä samt innovativa trä- och fiberprodukter: att säkerställa produkter med lång livslängd och högt mervärde för möbler och byggande.

Forskningen inom Group of Forest Products är en del av forskningsområdet Skog och trä.

Forskningsprojekt

Publikationer

Laboratorieresurser

Vi har välutrustade laboratorier och specialiserad, modern utrustning inom området trämaterialvetenskap och -teknik, till exempel ett anatomiskt laboratorium med modern mikroskopi, ett laboratorium för fysikaliska och mekaniska tester samt icke-förstörande testning, ett kemiskt laboratorium med våt och analytisk kemi, ett laboratorium för emissioner, klimat och beständighet, samt ett laboratorium för tillverkning av kompositpanel. Infrastrukturen används för att stödja forskning och utbildning av våra studenter, samt för att tillhandahålla tjänster för skogs- och träindustrin i södra Sverige.

Medarbetare

Tidigare medarbetare

  • Dr  Anuj Kumar, postdoktor