Learn-IT to Heal-IT

Forskningsgruppen Learn-IT to Heal-IT bedriver tvärvetenskaplig forskning inom området patientnära IT-tjänster.

Vår forskning

Learn-IT står för att lära sig IT. Heal-IT står för Hjärta, Engagemang, Aktivitet och Livskvalitet med IT-stöd.

Vi är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp med forskare från tre olika lärosäten – Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Jönköping University. Den forskning vi bedriver ligger inom området patientnära IT-tjänster och de områden vi intresserar oss för är:

  • Co-design – patienter med närståendes och personalens engagemang i design och utveckling av patientnära tjänster och IT-tjänster.
  • Egenvård vid kroniska sjukdomar – vilket stöd behövs för att bedriva patientsäker egenvård?
  • Personcentrerad vård – att förstå vilka processförändringar som krävs i hela vårdkedjan för att stödja god vård och egenvård utifrån individens situation och behov.
  • IT-tjänster som kommer alla till del – att utveckla och använda IT-stöd som erbjuder smidigt stöd i vardagen.

Projekt

Vår forskning genomförs bland annat i form av olika projekt i samarbete med andra forskare, landsting med flera.

ICT 4 Self-Care (under uppbyggnad)

Medarbetare