International Society for Intermedial Studies

International Society for Intermedial Studies bildades 1996. Målet för gruppen är att främja intermedial forskning och forskarutbildning genom konferenser, seminarier och projekt.

Intermediala studier fokuserar på sambanden mellan konstformer och media. Dessa relationer ses i en allmän kulturell kontext och gäller konstformer i deras vidaste bemärkelse.

För mer information om vår forskning, se vår engelska webbplats.