Laboratoriet för reglering av tromboinflammation på bioytor (Tromb)

Vår forskning fokuserar på blodets kaskadsystem. Vi är särskilt intresserade av mekanismerna bakom uppkomsten av blodpropp och inflammation, så kallad tromboinflammation, som triggas av kaskadsystemet.

Vår forskning

Blodets kaskadsystem består av komplement-, kontakt-, koagulations- och fibrinolyssystemen. Framför allt komplementsystemet, men även de andra systemen, ingår i det medfödda immunförsvaret. Komplementsystemets huvudsakliga funktion är att rena kroppen från främmande ämnen, till exempel mikroorganismer, cellrester, immunkomplex och främmande material. Kontakt-, koagulations- och fibrinolyssystemen är främst inblandade i blodlevringen, men de medverkar också vid inflammation.

Den fysiologiska funktionen för tromboinflammation är att sätta igång läknings- och reparationsprocesser i kroppen. Detta triggas av det medfödda immunförsvaret, det vill säga i huvudsak blodets kaskadsystem, och leder till att vita blodkroppar, blodplättar och blodkärlsceller aktiveras. Slutresultatet är att blodproppar och en immunologisk reaktion uppkommer.

Tromboinflammation vid sjukdomar och behandlingar

Tromboinflammation är också en viktig sjukdomsfysiologisk process som är inblandad i flera kliniska tillstånd och behandlingar:

  • Vid insättning av implantat av biomaterial, till exempel höftproteser, eller användning av dialys- och hjärtlungmaskiner.
  • Vid olika typer av ögonsjukdomar såsom AMD.
  • Vid transplantation av hela organ eller celler och cellaggregat.
  • Vid bildning av blodproppar vid till exempel hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-/kärlsjukdomar.
  • Vid olika reumatiska tillstånd.
  • Vid administration av läkemedel med hjälp av virus, polymerer eller liposomer.

Laboratoriet för reglering av tromboinflammation på bioytor (Tromb) arbetar med ett antal olika projekt. Det övergripande målet med våra projekt är att klargöra mekanismerna bakom tromboinflammation och utveckla strategier för att undvika de skador som tromboinflammation orsakar på implantat, transplantat eller patientens egen vävnad.

Forskargruppen Tromb är en del av institutionen för kemi och biomedicin och Linnaeus University Centre of Excellence (LNUC) for Biomaterials Chemistry.

Foto: Docent Peetra Magnusson, Uppsala universitet

Medarbetare