Lärares arbete

Inom forskarmiljön Lärares arbete forskar vi om lärarna, läraryrket och dess villkor. Vilka är villkoren och betingelserna för lärararbetet? Vilka anspråk görs mot arbetet? Vilka är lärarna? Vad kan lärare? Hur lär man till lärare? Det är några av de frågor vi studerar.

Forskningen inom forskargrupperna Lärares arbete (KOLA) och Barn- och barndomskollegiet (BBK) återfinns numera inom forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).