Läroplansteori och didaktik (SITE)

Inom forskargruppen "Läroplansteori och didaktik" studerar vi grundläggande utbildningsvetenskapliga och pedagogiska frågor som till exempel: Vad räknas som kunskap i skola och undervisning? Hur förändras svaren på denna fråga över tid? Hur sker kunskaps- och värdemediering i skolan som samhällsinstitution ut? Hur sker styrning av utbildning? Hur organiseras undervisningen och hur bedöms skolans resultat?

Vår forskning

Utifrån en plattform som kan beskrivas som kritiskt tolkande grundas analyserna teoretiskt och metodologiskt i samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv där kommunikation och meningsbildning utgör huvudfokus. Gruppen arbetar också aktivt med att utveckla pedagogik som vetenskap.

Gruppen bidrar med forskning och kunskap inom allmändidaktik och läroplansteori som kan beskrivas vara av grundforskningskaraktär och som samtidigt utvecklar nödvändiga förändringsverktyg för såväl policyaktörer som för pedagogiska professioner som arbetar med pedagogiska frågor. Detta genom att skapa förståelse för kontinuiteter och förändringar i utbildning och skola och förklaringar av pedagogiska processer och utfall. I miljön granskas och analyseras hur pågående samhällsförändringar som framväxande globala policydiskurser, nya läroplaner och styrdokument påverkar villkoren för bildning, kunskapsbildning, undervisning och lärande. Ett centralt område är följaktligen hur utbildnings- och skolreformer samspelar med undervisning och lärande i skolsammanhang och pedagogiska praktiker (det dubbla perspektivet).

Inom miljön pågår aktivt arbete med metodutveckling inom det diskurs- och kommunikationsanalytiska området (även med forskningsöversikter som metod). Under ett decennium har ett tiotal avhandlingar med en robust och tydlig teoretisk och metodologisk plattform utvecklats. Miljön har kommit att bli nationellt uppmärksammad med sin ansats och profil inom pedagogiken, allmändidaktiken och läroplansteorin. En rad utvecklingsprojekt och internationella samarbeten har också initierats.

Projekt

Gästforskare

Gästprofessor SITE, 2016

Professor Tomas Englund, Örebro universitet. Englund är vetenskaplig ledare för forskningsgruppen Utbildning och Demokrati. Han är också redaktör för tidskriften Utbildning & Demokrati. 2005-2009 var Englund ledamot av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Gästprofessor SITE, 2011-2014

Professor Ulf P Lundgren, Uppsala universitet. Lundgren var Skolverkets första generaldirektör och verksam på denna post åren 1991-1999. Dessförinnan var han professor (från 1975) och rektor (1990-1991) vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Seminarier

 

Seminarieprogrammet för 2018 är under utarbetande och kommer att publiceras här.

Seminarier 2017

Torsdag 26/1

Presentation av artiklar från Teachers matter-konferensens Keynote speakers
Kl 13.00–15.00, Lammhultsrummet/V1103K

Torsdag 23/2

Fortsättning på januariseminariet: presentation av artiklar från Teachers matter-konferensens Keynote speakers
Kl 13.00–15.00, Lammhultsrummet/V1103K

Torsdag 30/3

Föredrag "Good evidence based educational policy is theory based" med Corrado Matta, Stockholms universitet
Kl 13.00–15.00, Lammhultsrummet/V1103K

Torsdag 4/5

Diskussion av Daniel Sundbergs och Ninni Wahlströms bokmanus (diskutanter: Thomas Englund, Armend Tahirsylaj)
Kl 13.00–15.00, H1272/V1103K

Torsdag 1/6

Föredrag "From Paris to PISA" med Christian Lundahl, Örebro universitet
Kl 13.00–15.00, Lammhultsrummet/V1103K

Torsdag 31/8

Diskussion angående kurser i läroplansteori och didaktik (Daniel Alvunger/Carl-Henrik Adolfsson)
Diskussion Open symposium NERA 2018 (Ninni Wahlström)
Kl 13.00–15.00, Studio 2K N1024K/Lammhultsrummet

Torsdag 28/9

HSP/SITE: Planeringsseminarium för Evelina Möllenborg (diskutant: Per Lindqvist)
Presentation av artikel (Ninni Wahlström)
Kl 13.00–15.00, K1038/V1103K

Torsdag 26/10

Presentation av artikelmanus (Britten Ekstrand)
Presentation av pågående och nyligen publicerade artiklar (Daniel Alvunger/Carl-Henrik Adolfsson)
Kl 13.00–15.00, N1051V/V1103K

Torsdag 30/11

Presentation av abstracts för kommande konferenser
Presentation projektansökningar och -idéer
Kl 13.00–16.00 (OBS! Förlängt seminarium), V1103K/Lammhultsrummet

Seminarier 2016

Hösten 2016 

 

Tor 1/9, kl. 13.00 – 15.00, V1103/Lammhult

"Cosmoplitanism i filosofi, policy och praktik - en diskussion om begrepp och om forskarens roll i relation till samhällets utmaningar" (Ninni Wahlström)

Tor 29/9, kl. 13.00 – 15.00, V1203/Lammhult

Wieland Wermke presenterar sin forskning om lärarautonomi

Tor 27/10, kl. 13.00 – 15.00, V2244/N1051V (lokalen i Växjö är preliminär)

Diskussion abstracts för NERA och ECER

Mån 14/11, kl. 13.00

INSTÄLLT "The role of experts and expert knowledge in shaping policy and practice" (Thomas A. Schwandt, University of Illinois, USA)

Tor 24/11, kl. 13.00 – 15.00, V2244/Lammhult

 • Möjlighet för doktorander att diskutera abstracts för Teachers Matter konferensen.
 • Diskussion ansökningar 2017.

Tor 15/12, kl. 13.00 – 15.00, V2244K/Lammhult

Armend Tahirsylaj presenterar sin forskning på temat "The tale of two education traditions: Curriculum and Didaktik under Global Education Reform Movement (GERM)"

Våren 2016

Tor, 28/1 Blända/V2244K

Projektansökan (Daniel Alvunger/Carl-Henrik Adolfsson)
Temanummer Michael Young, JCS

Tor, 25/2 Lammhult/V2244K

Diskussion Artikelutkast (Ninni Wahlström, Andreas Nordin)
Diskussion Projektansökan (Daniel Sundberg, Ninni Wahlström)

Tor, 31/3 Lammhult/V2244K

"Comparing conceptions of fairness in pupil assessment" (Florian Waldow Humboldt University, Berlin) – HSP/SITE

Tor, 28/4 Lammhult/V2244K

Diskussion artikelutkast (Pernilla Granklint-Enochson/ Eva Davidsson, Lunds universitet/ Malmö högskola)

Tor, 26/5 Lammhult/V2244K

Diskussion artikelutkast (Britten Ekstrand)
Textseminarium "Student influence – a paradox in a goal and result oriented curriculum?" (Andreas Bergh, Uppsala Universitet)

 

Seminarier 2015

 • 2/9 SITE medverkar i Högre Seminarium i Pedagogik angående ansökan om att bilda ett Linnaeus University Center
 • 16/9 Planeringsseminarium för nya doktorander inom SITE
 • 21/9 Öppet seminarium (Prof. Anne Sliwka, Universitet Heidelberg)
 • 22/9 Öppet seminarium "Den svenska läroplansutvecklingen", några aktuella forskningsprojekt inom SITE miljön presenteras
 • 29/10 Seminarium angående genomförda och pågående projekt/ansökningar under 2015 samt kommande projektansökningar 2016
 • 26/11 Symposium "Komparativ klassrumsforskning – resultat och insikter från pågående forskning" (Jonas Almqvist, Malena Lidar och Eva Lundqvist, Uppsala universitet)
 • 17/12 Diskussion av några utvalda VR-ansökningar och planering av seminarieverksamhet för vårterminen 2016
 • 29/1 Presentation av aktuella forskningsprojekt (Joakim Krantz, Gunilla Gunnarsson och Zara Bersbo)
 • 26/2 Presentation av aktuella forskningsprojekt (Sofie Walter, Anja Kraus) - 

  Textseminarium: Florian Waldow (2014): Conceptions of justice in the examination systems of England, Germany, and Sweden: A look at safeguards of fair procedure and possibilities of appeal. Comparative Education Review 58(2).
 • 26/3 Gästföreläsning: "Yrkeslärarutbildning och yrkesdidaktik" (Lazaro Moreno Herrera, Stockholms universitet)
 • 29/4 Gästföreläsning: PISA legitimerar. En studie av utbildningspolitiska förändringar i Tyskland och Sverige efter år 2000 (Johanna Ringarp, Uppsala universitet)
 • 27/5 – 28/5 Research forum, presentation av pågående forskning på Center for Comparative and International Education, Humboldt Universitet, Berlin

Teachers Matter 2017

Filmade föreläsningar och dialoger

Här finner du länkar till filmade föreläsningar och dialoger från konferensen Teachers Matter - But Where, When and Why?

17/5 förmiddag

Professor Gita Steiner-Khamsi
https://play.lnu.se/media/t/0_i6g2s5dc

Professor Susan Robertson
https://play.lnu.se/media/t/0_93z13wv7

Dialog

https://play.lnu.se/media/t/0_d5qxwjiq

17/5 eftermiddag

Professor Geert Kelchtermans
https://play.lnu.se/media/t/0_ulu1325c

Gabriele Kaiser, University of Hamburg
https://play.lnu.se/media/t/0_o8kdj8hn

Dialog

https://play.lnu.se/media/t/0_pzlo628y

18/5

Professor Kathryn Anderson-Levitt
https://play.lnu.se/media/t/0_2jpu1jjt

Barbara Schulte, Lund University
https://play.lnu.se/media/t/0_nt8p248m

Dialog

https://play.lnu.se/media/t/0_edam0sr2

Nyheter