Centrum för ledarskap i Småland

Vill du utveckla ditt ledarskap? Centrum för ledarskap i Småland ger dig möjlighet att bli bättre på att möta osäkerhet, ta vara på mångfald och att bygga organisationer med energi och motiverade medarbetare. Det som är framtidens ledarskap.

Du som redan är ledare i Småland, sedan igår eller flera år, kan utveckla ditt ledarskap i någon av våra ledarutvecklingsgrupper där du möter andra ledare inom olika områden kring olika utvecklingsfrågor. Ledarutvecklingsgrupper - läs mer nedan.

Du som är student kan lära dig mer om ledarskap och bidra till innovation genom att möta inspirerande ledare från hela regionen och vässa dina egna ledarförmågor i Juniorledarskapsakademin - om våra aktiviteter och anmälan.

Du som är yrkesverksam ledare, student eller forskare är välkommen att träffa andra som är intresserade av ledarskap under våra ledarskapsdagar eller ledarlab för att få inspiration, byta erfarenheter eller arbeta praktiskt med gemensamma utmaningar och hur vi kan möta dem. Ledardagar och ledarlab - läs mer nedan. 

Historien om Småland berättar om idérikedom, initiativkraft och att utveckla saker tillsammans. Idag är innovationsdrivet ledarskap, utmaningar i samhället och globala förändringar strategiska utmaningar för varje organisation och varje ledare – vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland. Vi vill utveckla det innovationsdrivna ledarskapet för att bidra till en framgångsrik region som lockar kompetenta medarbetare. Vi bygger kunskap - läs mer längre ner på sidan. 

Därför deltar jag i en ledarutvecklingsgrupp

"Utmaningen ligger i att se det som är på väg att hända innan det har hänt."

– När det oväntade blir vanligare och tempot ökar blir det ännu viktigare med anpassat ledarskap. Kulturella skillnader påverkar också förutsättningarna för ledarskapets mindset.
Jan Darrell, kommunchef i Nybro kommun, har över 30 års erfarenhet av chefskap från såväl stora som små kommuner. Han ser en röd tråd i förmågan att se kundens behov och situation oavsett storlek och kultur.
– För vår del handlar det om att anpassa ledarskapet efter en mer mångkulturell arbetskraft och hur det politiska ledarskapet förändras. Sammanhanget är föränderligt, så utmaningen ligger i att se det som är på väg att hända innan det har hänt.
För Jan har ledarutvecklingsgruppen gett värdefulla insikter och tankar men hans medverkan var inte självklar.
– I mitt yrke blir man lite av lokalkändis. Vad kan jag då berätta om kommunens inre arbete? Men vi diskuterade spelreglerna tidigt och det gjorde att vi som är med kan berätta det lilla extra.
– Gruppens sammansättning, med inslag av studenter och med teoretiska frågeställningar, har gett givande diskussioner och lett oss framåt på ett väldigt bra sätt. Vi har pratat mycket om innovativt ledarskap och hur vi kan påverka personal och rekryteringsbas med vår organisationskultur.

Jan Darrell, kommunchef i Nybro kommun.

 

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom Centrum för ledarskap i Småland och andra samverkansprojekt på Linnéuniversitetet? Genom vårt nyhetsbrev får du reda på vad som är på gång. 

Centrum för Ledarskap i Småland är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Vi arbetar med ledarskapsfrågor i hela Småland tack vare samarbete med Jönköping University (JU). Våra samarbetspartners inom JU är de två fackhögskolorna Tekniska högskolan och Jönköping International Business School.