Centrum för ledarskap i Småland

Vill du utveckla ditt ledarskap? Centrum för ledarskap i Småland ger dig möjlighet att bli bättre på att möta osäkerhet, ta vara på mångfald och att bygga organisationer med energi och motiverade medarbetare. Det som är framtidens ledarskap.

Du som redan är ledare i Småland, sedan igår eller flera år, kan utveckla ditt ledarskap i någon av våra ledarutvecklingsgrupper där du möter andra ledare inom olika områden kring olika utvecklingsfrågor. Ledarutvecklingsgrupper - läs mer nedan.

Du som är student kan lära dig mer om ledarskap och bidra till innovation genom att möta inspirerande ledare från hela regionen och vässa dina egna ledarförmågor i Juniorledarskapsakademin - om våra aktiviteter och anmälan.

Du som är yrkesverksam ledare, student eller forskare är välkommen att träffa andra som är intresserade av ledarskap under våra ledarskapsdagar eller ledarlab för att få inspiration, byta erfarenheter eller arbeta praktiskt med gemensamma utmaningar och hur vi kan möta dem. Ledardagar och ledarlab - läs mer nedan. 

Historien om Småland berättar om idérikedom, initiativkraft och att utveckla saker tillsammans. Idag är innovationsdrivet ledarskap, utmaningar i samhället och globala förändringar strategiska utmaningar för varje organisation och varje ledare – vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland. Vi vill utveckla det innovationsdrivna ledarskapet för att bidra till en framgångsrik region som lockar kompetenta medarbetare. Vi bygger kunskap - läs mer längre ner på sidan. 

Ledardag om kompetens drog fullt hus

Det var lapp på luckan när Centrum för ledarskap i Småland arrangerade ledarkonferens i Jönköping.

Temat "Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger" fyllde Caféscenen i Kulturhuset Spira i Jönköping. 130 ledare tog aktiv del i diskussion om hur man löser en av de stora, strategiska frågorna för de flesta företag och organisationer: Behovet av kompetenta medarbetare.

Omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen berättade om vad dagens 16-29-åringar tycker, tänker och gör enligt den årliga undersökningen Ungdomsfokus. Carl-Axel Calle Hageskog, professor i idrottens ledarskap och fd Davis Cup-kapten beskrev hur näringslivet kan inspireras av idrottens syn på ledarskap. Och dessutom deltog flera studenter från Jönköping University med kommentarer och kloka inspel.

Se filmer och bilder från ledardagen här.

Engagerade diskussioner runt småbord under Ledarkonferensen
Engagerade diskussioner runt småbord under Ledarkonferensen på temat "Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger"

Därför deltar jag i en ledarutvecklingsgrupp

Ta del av erfarenheter från chefer och ledare i vårt nätverk, runt om i Småland:
 

Tomas Lindh, Söraby skola:
"Lika barn leker samma lekar medan olika barn leker nya lekar."

Rektorn på Sörabyskolan i Rottne och är tydlig med sin devis om ledarskapets konsekvenser.
– Ett bra ledarskap är varmt men tydligt och ger utrymme för att misslyckas. Men det måste finnas tydliga ramar och mål, utarbetade tillsammans med organisation och medarbetare så att alla vet vart vi är på väg.

Tomas Lindh, som själv skolats inom både skolans och idrottens värld, tycker att kontakt och utbyten med lokala företag är viktiga för att knyta ihop samhälle och skola.

– Utbytet med de lokala företagen är extra värdefullt utifrån skolans arbete med värdeskapande lärande. För mig personligen ger det ny kunskap och ett bredare perspektiv som gör att jag kan sätta ord på ledarskapet och förmedla en tydligare organisationsstruktur. Och så förstås alla nya idéer och tankar som våra olikheter medför.

– Lika barn leker samma lekar medan olika barn leker nya lekar. Och vi vill ju leka nya lekar och hitta nya vägar i såväl skola, samhälle som näringsliv.

Tomas Lindh, rektor Sörby skola i Rottne

 

Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen:
Det finns utrymme för innovation, även i en myndighet

– Jag har genomgått många olika ledarskapsinsatser internt, men just detta, att få inblick i andra typer av organisationer, har varit väldigt bra.
– Det ger mig energi samtidigt som jag upptäcker att ledarskapsdilemman är väldigt lika oavsett vilken typ av organisation man är i.

Jerker Bergdahl är distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län med ett 40-tal medarbetare. För Jerkers del är balansen mellan ramar och frihet viktigt i hans ledarskap.
– Jag jobbar på en myndighet där det är noga med lagar och regler. Ledarskapsgruppen givit mig insikt i att det ändå finns stort utrymme för innovation och förnyelse.

Jerker ser en särskild utmaning med det han kallar ”glappet” - att det både finns en brist på arbetskraft samtidigt som en stor grupp människor står utanför arbetsmarknaden. De är egentligen lösningen på varandras problem, men står också ganska långt ifrån varandra.

– Vi behöver ha ett mer inkluderande ledarskap och det är oerhört viktigt att vi lyckas hantera glappet. Men det krävs även klassiskt ledarskap, för så mycket förändras det inte över tid.

Jerker Bergdahl, distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län.

 

Elisabeth Aronsson, Visioner advokatbyrå:
"Vi vågar öppna oss och hjälpa varandra"

– Framtidens ledare är inte en chef som föser personalen framför sig utan en ledare som man vill följa tack vare entusiasm, värme, empati och ansvar. För det krävs även tydlighet, rättvisa och prestigelöshet.

Elisabeth Aronsson, advokat och ägare till Visioner advokatbyrå i Nybro har lärt sig chefskap den hårda vägen. När företaget startades 2011 var Elisabeth själv. Nu har företaget nio medarbetare i Nybro och Oskarshamn och kraven på ledarskap är helt andra än vid starten. Nyligen blev företaget utsett till Årets entreprenör i Nybro kommun.

¬– För mig är det viktigaste att vara en entusiasmerande ledare, att kunna locka med - och sprida - arbetsglädje. Men det krävs också att man vågar fatta svåra beslut. Här har ledarskapsgruppen givit mig en trygghet, en bekräftelse på att det jag tänker och gör är ganska rätt.

Som advokat med risk för jävsituationer var det inte självklart för Elisabeth att delta i en ledarutvecklingsgrupp.
– Vi satte upp interna regler när vi började, t ex att allt som sägs stannar inom gruppen. Nu vågar vi öppna oss och hjälpa varandra och det är mycket värdefullt att få vara med i denna lokala grupp som spänner från ideella verksamheter till kommunledning och företag i stort och smått. Det har gjort mig till en modigare ledare som både kan ta svåra beslut och att våga göra fel, och framförallt ändra mig när jag har fel. 

Elisabeth Aronsson, ägare Visioner Advokatbyrå i Nybro.

 

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom Centrum för ledarskap i Småland och andra samverkansprojekt på Linnéuniversitetet? Genom vårt nyhetsbrev får du reda på vad som är på gång. 

Centrum för Ledarskap i Småland är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Vi arbetar med ledarskapsfrågor i hela Småland tack vare samarbete med Jönköping University (JU). Våra samarbetspartners inom JU är de två fackhögskolorna Tekniska högskolan och Jönköping International Business School.