Centrum för ledarskap i Småland

Vill du utveckla ditt ledarskap? Centrum för ledarskap i Småland ger dig möjlighet att bli bättre på att möta osäkerhet, ta vara på mångfald och att bygga organisationer med energi och motiverade medarbetare. Det som är framtidens ledarskap.

Du som redan är ledare i Småland, sedan igår eller flera år, kan utveckla ditt ledarskap i någon av våra ledarutvecklingsgrupper där du möter andra ledare inom olika områden kring olika utvecklingsfrågor. Ledarutvecklingsgrupper - läs mer nedan.

Du som är student kan lära dig mer om ledarskap och bidra till innovation genom att möta inspirerande ledare från hela regionen och vässa dina egna ledarförmågor i Juniorledarskapsakademin - om våra aktiviteter och anmälan.

Du som är yrkesverksam ledare, student eller forskare är välkommen att träffa andra som är intresserade av ledarskap under våra ledarskapsdagar eller ledarlab för att få inspiration, byta erfarenheter eller arbeta praktiskt med gemensamma utmaningar och hur vi kan möta dem. Ledardagar och ledarlab - läs mer nedan. 

Historien om Småland berättar om idérikedom, initiativkraft och att utveckla saker tillsammans. Idag är innovationsdrivet ledarskap, utmaningar i samhället och globala förändringar strategiska utmaningar för varje organisation och varje ledare – vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland. Vi vill utveckla det innovationsdrivna ledarskapet för att bidra till en framgångsrik region som lockar kompetenta medarbetare. Vi bygger kunskap - läs mer längre ner på sidan. 

Därför deltar jag i en ledarutvecklingsgrupp

"Man ser sin egen organisation i annat ljus."

– Jag tror att framtidens ledare måste vara tydliga med syftet och kunna missionera om målen snarare än att säga hur vi ska göra saker. Och att brinna för det man gör.
Avgörande blir även hur man hanterar förändringar. Det är den ständiga förändringen som utvecklar oss.
Sanna Lindqvist leder ett team på 60 utvecklare på Visma Spcs i Växjö. För henne blev ledarskapsgruppen ett bra sätt att få nya perspektiv och se sig själv utifrån, men också en källa till nya insikter.
– När man sitter i ett stort företag är det lätt att man fastnar i företagets rutiner och erfarenheter. I mötet med ledare från andra branscher ser man sin egen organisation i ett annat ljus. Vi har ofta samma utmaningar, men olika erfarenheter och perspektiv på hur de kan lösas.
– Tack vare ledarskapsgruppen har jag blivit mer trygg i min roll och fått vetenskapliga teorier och metoder satta i sin kontext. Det utvecklar mig både som person och ledare.

Sanna Lindqvist, teamleader på Visma Spcs

 

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom Centrm för ledarskap i Småland och andra samverkansprojekt på Linnéuniversitetet? Genom vårt nyhetsbrev får du reda på vad som är på gång. 

Centrum för Ledarskap i Småland är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Vi arbetar med ledarskapsfrågor i hela Småland tack vare samarbete med Jönköping University (JU). Våra samarbetspartners inom JU är de två fackhögskolorna Tekniska högskolan och Jönköping International Business School.