Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies

Samtidigheter (concurrences) – Linnéuniversitetets spetsforskning med fokus på kulturmöten som en konsekvens av kolonial expansion. Forskarna i gruppen spänner över historia, engelska, sociologi, religionsvetenskap, socialt arbetet samt litteratur- och konstvetenskap.

Vår forskning

Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies fokuserar på kulturmöten som en konsekvens av kolonial expansion. Postkoloniala studier är ett brett fält som spänner över flera forskningsområden. I studierna undersöks möten och kollisioner mellan olika kulturer och identiteter, i första hand i samband med västerlandets maktexpansion under och efter den koloniala eran. Rent historiskt är det oftast segrarnas version vi får ta del av. Ett av gruppens mål är att rekonstruera det förflutna och analysera det samtida utifrån postkoloniala teorier som tar hänsyn till flera iakttagare och nya infallsvinklar, allt för att få till stånd mångfacetterade och nyanserade bilder av såväl historien som nuet.

Pågående projekt

Närmare ett tjugotal forskare vid Linnéuniversitetet är knutna till forskargruppen Concurrences, samt ytterligare forskare vid andra lärosäten runt om i världen.

Pågående forskningsprojekt

Personal

Publikationer

Publikationer i DIVA