DISAs huvudbild

Developing the Skeleton Avatar camera technique as a rapid, valid and sensitive measurement of mobility in COPD patients treated in primary care

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är att undersöka om bildvisualisering av rörelsemönster med hjälp av så kallad skelettavatarteknik kan vara genomförbar och fungera för att ge tidig indikation av nedsatt rörlighet och hälsa hos patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) som behandlas i primärvården.

Namn
Developing the Skeleton Avatar camera technique as a rapid, valid and sensitive measurement of mobility in COPD patients treated in primary care
Sökande
Cecilia Fagerström, Anders Halling, Linda Askenäs, Olof Björneld, Amanda Hellström, Mirjam Ekstedt
Projektperiod
December 2018–november 2019
Huvudsakliga forskningsområden
eHälsa
Ansökan
Skeleton avatar proposal 1812.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.