Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems

Inom Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) studerar vi vattenmiljöer i Östersjön - vid gränsen mellan hav och land, i kustnära vatten samt i öppet hav.

Vår forskning

Östersjön är en känslig vattenmassa som är starkt påverkad av mänskliga aktiviteter i de omgivande länderna.

Med forskningskompetens som täcker in hela Östersjöns näringskedja från minsta mikroorganismer till fiskar och fåglar utgör Linnéuniversitetets största forskningscenter, EEMiS, en spjutspets i arbetet för ett friskare hav.

Även om det är ett enskilt akvatiskt system som vi forskar om, skiljer det sig inte i grunden från andra akvatiska ekosystem. De processer som ligger bakom växelverkan mellan organismer och de storskaliga effekter dessa kan ha på ekosystemens funktion är i stora delar desamma. Genom att studera Östersjön kommer forskarna även att kunna bidra med resultat och kunskap av global betydelse.

Medarbetare

Forskargrupper

Seminarieserie

Tid och plats: 13.00 i A137 (om inte annat meddelas)

1-2 februari

EEMiS Workshop

21 februari

Sal B221

7 mars

Marielle van Toor (postdoc) and Josanne Verhagen (postdoc), group Jonas Waldenström, EEMiS, Linnaeus University.
Titel: "Unraveling how viruses keep traveling: waterbird migration and avian influenza virus evolution"

21 mars

Karen Labret, Postdoc, LnuC-EEMiS.
Titel: " From population genetics to community analyses: my journey towards the understanding of plankton ecology"

4 april

Emil Fridolfsson, LnuC-EEMiS. Half time seminar.
Titel: " Transfer of vitamins and pigments in the aquatic food web"
Sal KSL332

11 april

Mohamed L. Merroun, Associate professor, Department of Microbiology, University of Granada, Spain.
Titel: "Microbes and metals: environmental perspectives and industrial benefits" 

16 maj

Anders Forsman och Per Larsson, LnuC-EEMiS.
Titel: "Misconduct in research"

Presumably, everyone agrees that misconduct in research is a bad thing. There are rules and regulations to keep research and researchers on track. But the distinction is not always clear cut. We have a shared responsibility to think about these issues. What is - and what is not - misconduct? Why does it occur? Can it be avoided? How does it concern me/us? Following a brief opening/introduction we will present some hypothetical examples or case studies for discussion in smaller groups.
Sal A140, A141 and KSL401 

30 maj

Domenico Simone, LnuC-EEMiS
Titel: "Twenty-thousand leagues under the sea: bioinformatics of the deep biosphere"
Sal A205

13 June

Richard Williams och Daniela Polic, LnuC-EEMiS
Sal KSL332

Projekt

Inom centret har vi en bred och unik utgångspunkt som gör att vi kan överblicka hela Östersjöns näringskedja. Våra sex olika forskargrupper jobbar med egna, specifika projekt och samverkar samtidigt i gemensamma projekt som spänner över de olika specialiteterna.

Nyheter

1st European Learning & Teaching Forum [2 oktober 2017]
Den 28-29 september 2017 arrangerades premiären av European Learning & Teaching Forum, en konferens med syfte att utbyta erfarenheter inom inlärning och undervisning i ett föränderligt kunskapssamhälle. Forumet arrangerades i Paris av European University Association (EUA) och en av deltagarna var Catherine Legrand. Läs hennes och andras kommentarer till forumet i detta Storify-referat.