Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies

IMS är en tvärvetenskaplig miljö som utforskar relationer och interaktioner mellan medier. Forskningen spänner över främst litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, språkvetenskap, musikvetenskap, filmvetenskap och konstvetenskap.

Vår forskning

Det är fortfarande ovanligt att ta ett brett perspektiv på intermedialitet och multimodalitet för att finna likheter och skillnader mellan olika medietyper. Ett sådant brett perspektiv tillåter emellertid forskning att utveckla tvärvetenskapliga konceptuella modeller som underlättar analysen av multimodala medieprodukter och intermediala relationer.

Våra forskare

Publikationer

En komplett lista över publikationer från forskare i centret hittas genom databasen DIVA. I databasen går det att sortera på person, publikationstyp eller år.

Evenemang

Samarbeten