måttband

Matematikdidaktik

I forskargruppen Matematikdidaktik bedriver vi både teoretisk och tillämpad forskning, nationellt såväl som internationellt. Vi deltar i samarbeten med verksamma matematiklärare från förskola till gymnasium och utbildar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik.

Vår forskning

Forskningsmiljön i ämnet matematikdidaktik omfattar såväl teoretisk som tillämpad forskning. Vi ger utbildningar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik.

Genom forskningsprojekt och konferenser deltar vi i både nationella och internationella forskningssamarbeten. Vår forskning inkluderar undervisning och lärande i matematik inom förskola, grundskola, senare skolår, gymnasiet och lärarutbildning. Via forskningsprojekt, nätverk och uppdrag från Skolverket har vi omfattande samverkan med verksamma matematiklärare på alla stadier.

Våra pågående forskningsprojekt inkluderar bland annat relationerna lärande–undervisning, matematiklärares professionella identitetsutveckling, entreprenöriellt lärande i matematik, matematikundervisning i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt, matematikundervisning ur ett inkluderande perspektiv, samt undervisning i sannolikhetslära i grundskolan.

Projekt

Andra forskargrupper

Publikationer

Medarbetare