Medeltidsforum Linné

Medeltidsforum Linné är ett forskarnätverk som samlar forskare och studenter med intresse för medeltiden i vidaste bemärkelse. Bland de ämnesområden som är representerade i MFL återfinns konst- och bildvetenskap, historia, nordiska språk, litteraturvetenskap och musikvetenskap.

Bild: Målning från Överselö kyrka, Södermanland (detalj) föreställande S:t Botvid och S:t Sigfrid. Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer.

Forskarnätverket Medeltidsforum Linné (MFL) samlar forskare och studenter vid Linnéuniversitetet med intresse för medeltiden i vidaste bemärkelse. Även historiografi och medievalism ingår i MFL:s intresseområden.

Nätverket ordnar varje termin såväl en seminarieserie samt exkursioner. Till dessa aktiviteter är även deltagare utanför Linnéuniversitetet välkomna!

Följande ämnesområden är idag representerade i Medeltidsforum Linné:

  • konst- och bildvetenskap
  • historia
  • nordiska språk
  • litteraturvetenskap
  • musikvetenskap

Nätverkets forskare medverkar bland annat i de tvärvetenskapliga forskningsprojekten Det multisensoriska Vadstena under senmedeltiden samt Kartläggning av religion i vardagen: Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland, båda finansierade av Vetenskapsrådet.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att delta i våra seminarier och ta del av våra e-postutskick, hör av dig till någon av nätverkets kontaktpersoner här intill.

Medeltidsforum Linnés seminarieserie HT 2021

Välkomna till Medeltidsforum Linnés seminarieserie HT 2021! 

Seminarierna hålls torsdagar kl. 15.15-17.00 enligt schemat nedan. I första hand sker de på Zoom, men den som vill och kan får också gärna delta på plats, på Linnéuniversitetet i Växjö. Närmare presentationer av föredragen och föredragshållarna, uppgift om fysisk lokal på LNU och digital länk skickas ut ca en vecka före seminarierna.

Väl mött!  

MFL, genom Ola Svensson 

7 okt. Linn Willetts Borgen, Oslo universitet / Fortidsminneforeningen  – Stavkyrkorna som heligt minne

4 nov. Emily Lethbridge, University of Cambridge / Háskóli Íslands, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Nafnfræðisvið – TBA (Landskap och platser i de isländska sagorna och utvecklandet av en digital karta över de isländska sagorna)

18 nov. Korta presentationer av pågående arbete. Meddela Ola Svensson i god tid före seminariet om ni vill hålla en presentation.

2 dec. Martin Hansson, Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia – Byggnader med inskrifter och bilder i renässansens Skåne

16 dec. Margaretha Nordquist, Stockholms universitet, Historiska institutionen – TBA (Aspekter av senmedeltidens föreställningar om det förflutna)

13 jan. Mattias Karlsson, Kulturen i Lund – Medeltida sockensigill 

Projekt

Publikationer

Medarbetare