St Sigfrid

Medeltidsforum Linné

Medeltidsforum Linné är ett forskarnätverk som samlar forskare och studenter med intresse för medeltiden i vidaste bemärkelse. Bland de ämnesområden som är representerade i MFL återfinns konst- och bildvetenskap, historia, nordiska språk, litteraturvetenskap och musikvetenskap.

Bild: Målning från Överselö kyrka, Södermanland (detalj) föreställande S:t Botvid och S:t Sigfrid. Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer.

Forskarnätverket Medeltidsforum Linné (MFL) samlar forskare och studenter vid Linnéuniversitetet med intresse för medeltiden i vidaste bemärkelse. Även historiografi och medievalism ingår i MFL:s intresseområden.

Nätverket ordnar varje termin såväl en seminarieserie samt exkursioner. Till dessa aktiviteter är även deltagare utanför Linnéuniversitetet välkomna!

Följande ämnesområden är idag representerade i Medeltidsforum Linné:

  • konst- och bildvetenskap
  • historia
  • nordiska språk
  • litteraturvetenskap
  • musikvetenskap

Nätverkets forskare medverkar bland annat i de tvärvetenskapliga forskningsprojekten Det multisensoriska Vadstena under senmedeltiden samt Kartläggning av religion i vardagen: Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland, båda finansierade av Vetenskapsrådet.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att delta i våra seminarier och ta del av våra e-postutskick, hör av dig till någon av nätverkets kontaktpersoner här intill.

Aktuellt

Projekt

Publikationer

Medarbetare