Per Tengstrand spelar piano på Konserthusets scen i Växjö

Musikpsykologi

Forskargruppen Musikpsykologi forskar om upplevelser och beteenden i samband med musik. Bland annat studerar man hur musik uttrycker känslor och hur flow kan ta sig uttryck i musiksammanhang.

Vår forskning

Musikpsykologi handlar om kunskap och forskning om upplevelser och beteenden i samband med musik.

Erik Lindström har studerat hur musik uttrycker känslor. Dels hur musikstrukturen eller melodin påverkar, dels hur musikutförandet bidrar till förmedlat känslouttryck till lyssnare.

Laszlo Harmat har studerat flow, eller flyt, i pianospel. Han har även tittat på underliggande fysiologiska mekanismer i känsloreaktioner till musik.

I en pågående studie samarbetar Erik och Laszlo med att studera flow vid musiklyssning och bedömning av känslor i musik.

Medarbetare