Nordic Early Literacy Education

Inom det nordiska nätverket för tidigt skriftspråkande intresserar vi oss för läroprocesser om symbolers kommunikativa funktioner och skriftspråk bland barn i förskola och i övergången till skola. Gruppen består av forskare från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Bild: Hjerte av anjakb, CC BY-NC-ND 2.0

Om oss

Syftet med nätverket Nordic Early Literacy Education är tvåfaldigt: Att generera kunskap om barns skriftspråkande lärandeprocesser och utveckling och att stärka kunskapen om barns skriftspråkliga aktiviteter i de nordiska ländernas förskollärarutbildningar och tidiga skolår.

Mer specifikt syftar nätverket till att:

 • Generera ny kunskap om skriftspråkliga aktiviteter bland förskolebarn och i de tidiga skolåren.
 • Genomföra forskningssamarbeten med kvalitativa och kvantitativa metoder.
 • Jämföra perspektiv på tidig skriftspråksutveckling inom Norden.
 • Samarbeta för att utveckla kursinnehållet om yngre barns skriftspråkliga aktiviteter i lärarutbildningen.
 • Uppmuntra lärare och lärarstudenter till samarbeten inom det nordiska nätverket.

I samarbete med Nordplus

Medverkande universitet

Forskare

Följande personer ingår i det nordiska nätverket för skrivning och läsning i tidiga åldrar:

Maria Magnusson, Linnéuniversitetet, Sverige
Hilde Hofslundsengen
, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi, Finland
Bente Hagtvet, Universitetet i Oslo, Norge
Elisabeth Mellgren, Göteborgs universitet, Sverige
Ann-Katrin Svensson, Åbo Akademi, Finland
Sofia Jusslin, Åbo Akademi, Finland
Camilla Forsberg
, Linnéuniversitetet, Sverige
Hanne Næss Hjetland, Universitetet i Oslo, Norge
Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna, Sverige
Martina Norling, Örebro universitet, Sverige
Sofie Tjäru, Åbo Akademi University, Finland

Publikationer

På gång inom nätverket/Aktuellt 2021

 • Nätverksträff vid Åbo Akademi 4 oktober 2021
 • Planering av deltagande i konferens vid Högskolan i Dalarna 2022
 • Forskare inom nätverket vid EECERA-konferensen i Dublin 2016
  Forskare inom nätverket vid EECERA-konferensen i Dublin 2016
  Publicering av forskningsstudie "Nordic Preschool Student Teachers’ Views on Early Writing in Preschool"
 • Pågående forskningsprojekt om "Read aloud" och ”Early writing" i förskolan i Finland, Norge och Sverige.
Nätverksträff Sogndal i Norge våren 2019
Nätverksträff i Sogndal i Norge våren 2019 Hattestein & Bendz

Ny bok inom nätverket

 

Aktiviteter

Pilotprojektet "Det nordiska globala klassrummet" är ett samarbete kring examensarbeten inom förskollärarprogrammet. Se filmen från ett av våra seminarium där studenter tillsammans med lärare vid fyra olika universitetet diskuterar sina uppsatser.

The Global/Nordic classroom
Personer lyssnar till presentation
Forskare inom nätverket föreläser vid Barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad 2016.