Nordic early literacy

Inom det nordiska nätverket för tidigt skriftspråkande intresserar vi oss för läroprocesser om symbolers kommunikativa funktioner och skriftspråk bland barn i förskola och i övergången till skola. Gruppen består av forskare från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Bild: Hjerte av anjakb, CC BY-NC-ND 2.0

Om oss

Syftet med nätverket är tvåfaldigt: Att generera kunskap om barns skritspråkande lärandeprocesser och utveckling och att stärka kunskapen om barns skriftspråkliga aktiviteter i de nordiska ländernas förskollärarutbildningar och tidiga skolår.

Mer specifikt syftar nätverket till att:

  • Generera ny kunskap om skriftspråkliga aktiviteter bland förskolebarn och i de tidiga skolåren.
  • Genomföra forskningssamarbeten med kvalitativa och kvantitativa metoder.
  • Jämföra perspektiv på tidig skriftspråksutveckling inom Norden.
  • Samarbeta för att utveckla kursinnehållet om yngre barns skriftspråkliga aktiviteter i lärarutbildningen.
  • Uppmuntra lärare och lärarstudenter till samarbeten inom det nordiska nätverket.

I samarbete med Nordplus 

Medverkande universitet

Forskare

Följande personer ingår i det nordiska nätverket för läsutveckling i tidiga åldrar.

Maria Magnusson, Linnéuniversitetet, Sverige
Hilde Hofslundsengen
, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norge
Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi, Finland
Bente Hagtvet, Universitetet i Olso, Norge
Elisabeth Mellgren, Göteborgs universitet, Sverige
Ann-Katrin Svensson, Åbo Akademi, Finland
Niklas Pramling, Göteborgs universitet, Sverige
Sofia Jusslin, Åbo Akademi, Finland
Camilla Forsberg
, Linnéuniversitetet, Sverige
Catarina Schmidt, Göteborgs universitet, Sverige

Forskare inom nätverket
Forskare inom nätverket vid EECERA konferensen i Dublin 2016

Aktiviteter

Pilotprojektet "Det nordiska globala klassrummet" är ett samarbete kring examensarbeten inom förskollärarprogrammet. Se filmen från ett av våra seminarium där studenter tillsammans med lärare vid fyra olika universitetet diskuterar sina uppsatser.

The Global/Nordic classroom
Personer lyssnar till presentation
Forskare inom nätverket föreläser vid Barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad 2016.

På gång inom nätverket/Aktuellt hösten 2018

 

  • Nätverksträff i Jönköping den 13/2 – 15/2.
  • Projekt avslutat "Kartläggning av textmiljön i ett antal Nordiska förskolor", i samarbete med förskollärarutbildningarna i Finland, Norge och Sverige.
  • Lärarutbildningskonferens i Vasa den 7/5 – 9/5. Nätverket bidrar med ett symposium: Utveckling av literacymiljön i nordiska förskolor i samarbete med förskollärarutbildningarna.
  • Pågående projekt "Studentreflektioner om literacymiljön i förskolan"."Kartläggning av textmiljön i ett antal Nordiska förskolor", i samarbete med förskollärarutbildningarna i Finland, Norge och Sverige.