grafisk bild av smärta i hjärnan

Pain research group

Forskargruppen Pain research group undersöker hur olika typer av smärta påverkar vårt sätt att tänka och fungera. Det kan gälla exempelvis hur relativt enkla kognitiva funktioner som psykomotorisk förmåga och högre kognitiva funktioner som abstraktion påverkas av smärta, eller om smärta leder till mindre logiskt tänkande.

Vår forskning

De allra flesta av oss har någon gång i livet erfarit kortvarig, intensiv, akut smärta. Miljontals människor världen över drabbas av mer långvarig kronisk smärta.

Vår forskning undersöker hur olika typer av smärta påverkar vårt sätt att tänka. Vi har studerat såväl hur relativt enkla kognitiva funktioner, såsom psykomotorisk förmåga och uppmärksamhet, som högre kognitiva funktioner, såsom abstraktion och självkontroll, påverkas av smärta.

Ett annat projekt studerar om smärta gör att vi fokuserar mer på det som ligger psykologiskt nära oss i tid och rum, men även socialt. Nyligen har vi börjat undersöka om smärta leder till mer stereotypt tänkande och mindre logiskt tänkande.

Forskningen bygger på data från undersökningsdeltagare som inducerats med experimentell smärta, samt från kliniska populationer som drabbats av olika typer av smärta från rörelseapparaten.

Medarbetare