Polisforskning

Forskningsverksamheten vid polisutbildningen syftar till att bedriva och stimulera polisforskning såväl vid Linnéuniversitetet som i övriga landet.

Vår forskning

Detta sker genom:

  • egna bidrag till andras forskningsprojekt
  • handledning, konsultation och rådgivning på olika nivåer från doktorander till utvecklings- och utvärderingsprojekt inom polisverksamhet
  • polisforskningsseminarier, konferenser och öppna föreläsningar. Flera av de senare kan ses på Linnéuniversitetets filmtjänst, LnuPlay

Vi är dessutom aktiva i det Nordiska polisforskningsnätverket och ger ut det månatliga nyhetsbrev som syftar till att täcka vad som händer i Norden inom polisforskning.

 

Forskande medarbetare och projekt

Ola Kronkvist
Prefekt, fil dr
Huvudsakliga forskningsområden: förhörs- och utredningsmetodik

Cecilia Jonsson
Fil dr
Huvudsakliga forskningsområden: historiskt och samtida internationellt solidaritetsarbete

Mattias Örnerheim
Fil dr
Huvudsakliga forskningsområden: kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning

Robert Andersson
Docent i kriminologi
Huvudsakliga forskningsområden: kriminalpolitik och styrning

Charlotte Lebeda Henriksson
Fil lic i socialt arbete
Huvudsakliga forskningsområden: ungas bilder av samhällsinstitutioner

Nätverk för polisforskning

Nordiska polisforskningsnätverket är ett nätverk som utgår från polisutbildningarna i Norden. Nätverkets syfte är att stimulera polisforskning i Norden. Utöver nyhetsbrevet anordnas vartannat år nordiska polisforskningskonferenser.

Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev är elektroniskt publicerat och har funnits sedan 2008. Det erbjuder en översikt över vad som händer inom polisforskning i Norden. I uppläggningen eftersträvas att ge snabblästa, kortfattade och överskådliga presentationer med kompletterande webbadresser alt. bilagor för ytterligare information. Bl.a. presenteras nyheter, publicerade texter och evenemang med anknytning till polisforskning. Bidrag till nyhetsbrevet mottages tacksamt.

Hemsida

Alla intresserade kan prenumerera på nyhetsbrevet.

Redaktör: Mikael Emsing, Umeå universitet