Research on Elderly and Disability in Social Sciences (REIS)

Forskargruppen har upphört. Forskningen bedrivs nu i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (SODA).