familj i silhuett mot taggtråd

Social work and migration

I forsknings- och undervisningsmiljön Social work and migration studerar och diskuterar vi socialt arbete i migrationstider. Vilka utmaningar och möjligheter för migration med sig för professionellt socialt arbete? Vilka konsekvenser har implementering av policyer, förordningar, normer och värderingar inom praktiskt socialt arbete för migranters välfärd, integration och erfarenheter av integration och tillhörighet?

Vår forskning

Forskargruppen Social work and migration (Socialt arbete och migration) startade 2015 som ett samarbetsforum för forskare och lärare vid institutionen för socialt arbete som forskar om integrations- och migrationsfrågor. Forskarnas studier handlar om politiska, ideologiska och reglerande omständigheter som sätter upp gränser, utmaningar och möjligheter för socialt arbete i ett samhälle som präglas av migration. De undersöker också arbetsförhållanden, värderingar och erfarenheter bland olika kategorier av socialarbetare som hanterar migrationsfrågor och bland människor som drabbats av tvångs- eller frivillig migration.

Forskarna i socialt arbete och migration är därmed involverade i flera aktiviteter relaterade till forskning, undervisning och samarbete med forskare/forskargrupper, både i nationella och internationella sammanhang samt i lokal- och civilsamhället.

Projekt

Medarbetare/forskare

Undervisning

Förutom att bidra med perspektiv på migration i flera kurser inom ramen för Socionomprogrammet och inom olika kurser på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet har gruppen utvecklat masterkursen Socialt arbete i tider av migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik. Kursen erbjuder flerfaldiga perspektiv på migration och medborgarskap i pluralistiska samhällen med syfte att utrusta studenterna med ett spektrum av teoretiska och analytiska verktyg som kan öka deras förmåga att kritiska bedöma och analysera olika strukturella förhållanden som formar globala migrationsmönster. Ett annat syfte är att låta studenterna undersöka och lära sig mer om det sociala arbetets praktik och om de institutioner som verkar i en migrationskontext.