Surveyinstitutet

Surveyinstitutet genomför och presenterar undersökningar av det svenska samhället.

Undersökningarna sker i samarbete med erfarna forskare inom statsvetenskap, massmedia- och kommunikationsvetenskap, sociologi, ekonomi och socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Grunden för Surveyinstitutets verksamhet är undersökningarna av svenska befolkningen mellan åldrarna 18 till 85 år. Undersökningarna rymmer frågor om bland annat samhälle, politik, demokrati, åsikter, uppväxttiden, massmedia, religion och fritidsvanor.

Survey 2018

I höst genomför Surveyinstitutet sin stora undersökning Survey 2018.

Survey 2018 är en stor vetenskaplig frågeundersökning över hela Sverige. Surveyinstitutet genomför vetenskapliga frågeundersökningar som en del av verksamheten vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Frågorna i enkäten rör framför allt åsikter i olika samhällsfrågor. Många frågor rör politik, speciellt om årets riksdagsval.

Publikationer

Många vetenskapliga artiklar som publiceras i SurveyJournalen baseras på data från Surveyinstitutet.