The Bridge – strategiskt samarbete med IKEA

The Bridge är ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA. Samarbetet handlar om livet hemma och produktionens villkor. Målet är att skapa en bättre vardag för de många människorna.

The Bridge är ett program för entreprenörskap, innovation och produktion. Målsättningen är att skapa en internationell samlingsplats för forskning och utbildning inom området Livet hemma.

Forskning

Det finns många frågeställningar kopplat till begreppet Livet hemma. Vad betyder vårt hem för oss? Hur lever vi hemma? Hur ska vi kunna producera bra möbler som de flesta människor har råd med? Vilka material ska vi använda? Inom the Bridge studerar forskare i företagsekonomi, design och träteknik dessa frågor. Projektet innebär ett flexibelt arbetssätt där samarbete över ämnesgränser främjar nytänkande och innovation.

Business for a Better Life@Home

Glasbro mellan hus K och N
The Bridge är bryggan mellan kundens behov och produktionens villkor.

Vi studerar kopplingen mellan människors vardagsliv och marknaden

Inom gruppen Business for a better Life @home tittar vi på hur vardagslivet förändras och hur detta kan kopplas till innovations- och produktionsprocesser på marknaden. Vi försöker finna kopplingen mellan vardagslivet och områden som till exempel affärspraxis.

Allt mer innovation sker på en marknad där alla kan delta. I vårt vardagliga liv som konsumenter, användare och medborgare är vi ständigt delaktiga i denna utveckling. Faktum är att vi alla, bara genom att vara, hela tiden bidrar till att förnya mängder av produkter.

Synen på produktutveckling har förändrats – det som förr var en stol är idag förening av olika delar, till följd av många olika processer. Samma sak gäller den affärsmässiga sidan. Inom företagsekonomi tittar vi exempelvis på affärsmodeller – hur man kan organisera hela systemet för produktion och hur man får konsumenter och kunder att bli involverade i dessa processer.

Pågående projekt

Effektivare marknadsföring genom att förstå kulturella skillnader

I studien kartlägger vi kulturella konstruktioner på marknaden i Sydkorea. Genom att studera olika sorters kulturella debatter i samhället kan vi förstå hur den kulturella aspekten av marknaden skapas. För att förstå konsumenterna tittar vi bland annat på sociala medier och bloggar. Detta är viktigt eftersom man måste kunna kommunicera rätt för att få konsumenter intresserade.

Medarbetare som en del av varumärket

En studie om hur människorna som jobbar på IKEA interagerar med varumärket, vad de tycker om det och hur de gynnar det. I studien undersöker vi människors vardag på jobbet - Vad händer inom företaget, hur handskas medarbetarna med arbetslivet, hur kommer de till jobbet, hur pratar de om arbetet och och hur mår de när de jobbar?

Samarbete med sociala entreprenörer

IKEA driver ett initiativ för att sociala entreprenörer runt om i världen ska kunna jobba och skapa en bättre vardag i sina samhällen. I en studie följer vi vad IKEA gör i det dagliga arbetet och intervjuar de som IKEA jobbar med – det vill säga de sociala organisationerna och de kvinnliga arbetarna. Eftersom det här är ett globalt initiativ undrar man vad det innebär att ett svenskt företag engagerar sig i sociala problem utrikes och vilka kulturskillnader man måste ha i beaktning – hur man ta tillvara på den lokala kulturen och religionen.

Technology for a Better Life@Home

Ikea jobbar med en stor mängd skogsråvara i sin möbeltillverkning. I vår forskning försöker vi hitta innovativa lösningar för att utnyttja skogsråvaran på bästa sätt samtidigt som man kan producera hållbara träprodukter som människor har råd med.

Pågående projekt

Strategisk försörjning av skogsråvara

Målet är att hitta en effektiv och hållbar användning av skogsråvaran samtidigt som slutprodukten ska vara väldesignad, funktionell och billig. Vi studerar hela processkedjan från skog till färdig produkt. En viktig del är också att se över hur man kan återanvända träprodukter och därmed förlänga produktens livscykel.

Ytbehandlingar på träprodukter

Vi undersöker hur olika kombinationer av trä- och ytbehandling påverkar kvaliteten hos en produkt.

Framtidens krav på träprodukter

Vi studerar vilka krav som kommer att ställas på framtida träprodukter och hur vi kan omvandla dessa krav till olika material och produktegenskaper. En viktig del av studien är också att analysera effekterna av olika lösningar till exempel ur ett hållbarhetsperspektiv, ett kundnöjdhetsperspektiv och ett affärsperspektiv.

Design for a Better Life@Home

Vi behöver många nya innovativa lösningar för att möta framtidens utmaningar. The Bridge utgör en brygga mellan den akademiska världen, entreprenören och fabriksgolvet. En brygga till förståelse och utveckling som leder till lärande och görande av nya produkter.

Med designens hjälp skapas mervärde och mening. God design innebär att ha respekt för funktionen, produktionen, miljön och skönheten. Bättre funktion genom en genomtänkt lösning, kunskap om produktionens förutsättningar och materialens möjligheter.

Utbildning

Masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design

Ett program med ett tvärvetenskapligt perspektiv, som kombinerar teknik, företagsekonomi och design. Utbildningen gör det möjligt för studenter att lära av varandras kunskap och förbättra sin förmåga att arbeta i olika projekt och inom produktutveckling. Masterutbildningen ges i nära samarbete med företag, och IKEA är ett av dem. Programmet ges med tre olika inriktningar:

Programmet Customer Experience Management

Programmet "Customer Experience Management" utgår från en kunds helhetsupplevelse av ett företag. Upplevelser skapas i en rad olika beröringspunkter mellan kunden och företaget/organisationen.

Programmet Inrednings- och butikskommunikation

Programmet för Inrednings- och Butikskommunikation tar sin utgångspunkt i inredarens och butikskommunikatörens möjlighet att bidra till ett företags lönsamhet.

Biblioteksresurser inom Life at home

Välkommen till en kunskapsbank uppbyggd med perspektivet Life at home. Innehållet har växt fram ut en litteraturöversikt som gjordes av bibliotekarier vid universitetsbiblioteket i samarbete med programmets forskare. Innehållet på sidorna kommer att följa utvecklingen inom forskningsområdet och syftet med kunskapsbanken är att man här ska finna spännande ingångar till forskning inom Life at home.

Samarbetsråd

IKEA

Tony Sandelius, IKEA of Sweden AB
Per Berggren, IKEA Industry AB
Jörgen Svensson, IKEA of Sweden AB

Linnéuniversitetet

Peter Aronsson, rektor och ordförande i rådet
Bengt Nilsson, Teknologie doktor
Helén Andersson, professor samt dekan för Ekonomihögskolan

Föredragande

Ylva Dandanell, programchef

Nyheter