Jorden från rymden och flygbild av Rio de Janeiro

UNESCO Chair on Heritage Futures

Hur formas framtiden genom lagstiftning och förvaltning av kultur- och naturarv (till exempel världsarvskonventionen från 1972), rekonstruktion av förstört kulturarv, kommunikation om slutförvar av kärnavfall eller utformningen av ett meddelande till yttre rymden?

När inträffar framtiden som vi arbetar för?
Hur kan vi avgöra vad som är bra för framtida generationer?
Vilket kulturarv lämnar vi efter oss?

Unescoprofessuren kommer att stötta yrkesverksamma som behöver svar på dessa frågor och hjälpa dem att utveckla professionella strategier för framtiden.

Följ vårt arbete: @UnescoChairLNU

Progress report 09/2017-08/2018

Arkeologi med fokus på framtiden

"Inom den globala kulturarvssektorn läggs stor vikt vid att bevara och rädda kulturarvet från förstörelse. Jag menar att vi behöver bredda detta perspektiv och skapa en annan medvetenhet. Vi behöver ställa oss frågor som varför historiska föremål ska bevaras för framtiden, och exakt vilken nytta framtidens människor har av dem."

Cornelius Holtorf, professor i arkeologi, UNESCO Chair on Heritage Futures.

Vad är en Unescoprofessur?

Unescoprofessurer (UNESCO Chairs) introducerades av Unesco 1992 och syftar till att genom nätverk och kunskapsutbyten mellan lärosäten i olika länder och världsdelar, främja forskning och högre utbildning inom områden som Unesco prioriterar. Det finns idag ca 700 Unescoprofessurer i världen.

Aktuellt

Framtidsresa

Kalmar läns museums första framtidsresor genomfördes på uppdrag av Unescoprofessuren i slutet av 2018. Två grupper av deltagare reste till år 2068, diskuterade framtiden och tillhörande nyckelfrågor om nutiden.

Det finns en fullständig rapport om lärdomarna, men också en kort film som dokumenterar hur en skolklass reser till framtiden (och tillbaka). Du kan titta på filmen här.

Dr Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unescoprofessuren Heritage Futures. Föreståndare för företagsforskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet.

Dr Anders Högberg, professor i arkeologi. Anders specialområde är inom kulturarv och människans koginitiva utveckling. Forskar i Unescoprofessuren Heritage Futures om kärnavfall som ett framtida kulturarv.

Doktorander
Ulrika Söderström, doktorand i företagsforskarskolan GRASCA. Ulrikas specialområde är användning av kulturarv och arkeologisk kunskap i hållbar stadsutveckling.

Affilierade medlemmar
Dr Claudio Pescatore, kärningenjör. Tidigare huvudadministratör (1992–2015) för kärnavfallshantering och -nedmontering på Nuclear Energy Agency (NEA), OECD. Affilierad forskare vid Linnéuniversitetet.

Dr Sarah May, University of Swansea. Sarahs specialområde är hur barn och unga figurerar i framtidsdiskurser.