Vägar till matematikens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning

Syftet med denna forskningsplattform är att bilda kunskap om elevernas lärande i matematik, samt om hur man skapar förutsättningar för att utveckla sådant lärande.

Relationen lärande–undervisning har en central plats och studeras utifrån en fenomenografisk forskningsinriktning, med variationsteori som teoretisk grund. Det är den teoretiska ramen som håller samman forskningsgruppens arbete, medan forskningsobjekten skiftar.

Tanken med forskningsplattformen är att samla forskare och praktiker kring konkreta forskningsfrågor som uppkommer i praktiken i förskola, skola (f-gy), fritidshem, speciella utbildningsbehov, lärarutbildning samt verksamma lärares lärande. Till arbetet i plattformen knyts utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Eftersom vår forskning kommer att befinna sig inom aktionsforskningens fält (med fokus på iterativa processer, kommunikation och interaktion) har vi ett särskilt intresse för verksamhetsförlagda studier som drivs i nära samarbete med verksamma lärare, samt studier som bedrivs i samarbete med studenter på lärarprogrammen. Aktiviteter och den forskning som bedrivs ska knyta an till frågor som genereras i praktiker.

Kommande möten

 • 2016-01-25, kl 16.00-18.00, Kalmar Nyckel, Ny 240
 • 2016-02-25, kl 16.00-18.00, Kalmar Nyckel, Ny 240
 • 2016-04-19, kl 16.00-18.00, Kalmar Nyckel, Ny 240
 • 2016-05-26, kl 16.00-18.00, Kalmar Nyckel, Ny 240
 • 2016-09-06, kl 16.00-18.00, Kalmar Nyckel, Ny 240
 • 2016-10-12, kl 16.00-18.00, Kalmar Nyckel, Ny 240
 • 2016-12-01, kl 16.00-18.00, Kalmar Nyckel, Ny 240

Anmälan mejlas till Constanta Olteanu minst fyra dagar innan respektive möte.

Medarbetare

I arbetet med forskningsplattformen deltar bland annat följande medarbetare.

 • Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet
 • Mona Holmqvist Olander, Malmö högskola
 • Lucian Olteanu, Linnéuniversitetet
 • Anna Lövström, Mörbylånga kommun
 • Helena Eriksson, Borlänge kommun
 • Åsa Lyrberg, Gävle kommun