Våld och kön (GAVIS)

Inom forskargruppen Våld och kön (GAVIS) bedriver vi tvärvetenskaplig forskning om våld och dess koppling till kön. Våld är starkt könsrelaterat. Därför är kön en av de viktigaste utgångspunkterna för att förstå våldets uttrycksformer, dess parter och kulturella dimensioner.

Vår forskning

Det övergripande syftet med forskningen är att initiera, inspirera och bedriva tvärvetenskaplig forskning om våld som uttryck för en könad praktik. Det finns ett stort behov av mer kunskap om våld och våldets olika uttrycksformer. Kunskap behövs om våldets parter och varför vissa sociala kategorier är överrepresenterade som offer respektive förövare. Vidare behövs det kunskap om olika samhälleliga lösningar och metoder för att motverka och förebygga våld. Det gäller såväl våld i nära relationer som våld i det publika, våld som utövas av stater likväl som av enskilda eller av olika former av grupperingar.