Wood and Building Technologies

På forskningsområdet Wood and Building Technologies vill man inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) skapa mer intelligenta beslutsstödsystem för träindustrin. Arbetet innefattar att identifiera samband mellan olika egenskaper hos träbaserade material med hjälp av bland annat big data.

Vår forskning

Forskarna inom Wood and Building Technologies arbetar med grundläggande och tillämpade frågor, med målet att skapa mer intelligenta beslutsstödsystem för träindustrin. En del av strategin är att identifiera samband mellan olika mätbara egenskaper hos träbaserade material.

Arbetet kommer att inkludera beräkningskrävande metoder, avancerad statistik och mycket stora uppsättningar data. Detta kräver kompetens inom områdena datavetenskap och statistik, förutom kunskap om trämaterial. Några exempel:

  • Styrka, styvhet och formstabilitet är avgörande för träets konkurrenskraft – det enda förnybara byggnadsmaterialet för konstruktion. Virke kan klassificeras med hänsyn till dessa viktiga tekniska egenskaper, men högre utnyttjande av materialet kräver mer noggrann klassificering än vad som kan erhållas med metoderna på marknaden idag. Detta kommer att vara möjligt genom att använda de senaste framstegen inom informationsteknik.
  • Tillämpningar av Big Data inom den skogsbaserade industrin och möbelbranschen, till exempel intelligent, personifierad produktion av trä- och möbelproduktpaket (metoder och programvara), stöd för smart verksamhet i affärsnätverk, utveckling av expertsystem baserade på intelligenta modeller av tillverkning i trä- och möbelbranschen, dataanalys för beslutsfattande, samt utveckling av intelligent trä- och möbelverksamhet genom integrering av avancerade styrsystem (till exempel baserade på mikrodatorer) och sensorer/ställdon.

Wood and Building Technologies är ett tillämpningsområde inom Linnæus University Centre of Excellence (LNUC) for Data Intensive Sciences and Applications.

Foto: Peter Ekberg

Medarbetare