Work Aesthetics Research Group

Work Aesthetics Research Group vid Ekonomihögskolan består av forskare från ämnen entreprenörskap och organisation med gemensamma forskningsintressen rörande kroppens, sinnenas, föreställningsförmågans samt upplevelsens betydelse för arbete i post-byråkratiska organisationer.

Läs mer på vår engelska webbplats.