Zoonotisk Ekologi och Epidemiologi (ZEE)

Vår forskning kretsar kring hur olika infektionssjukdomar uppkommer och sprids i naturen. Vårt huvudfokus är zoonotiska sjukdomar, dvs. infektioner orsakade av smittämnen som kan överföras från djur till människa.

Vår forskning

Gruppen är en del av Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Micobial model Systems.

Majoriteten av de sjukdomar som drabbar oss människor finns också hos olika djur, både vilda och tama. Rotationen av bakterier och virus mellan djur och människa kan ge upphov till nya sjukdomar och svårbekämpade smittor. För att bättre förstå vår egen och djurens hälsa är det viktigt att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt på sjukdomar. Vid ZEE arbetar vi efter begreppet 'One Health' och integrerar kunskaper från både ekologi, epidemiologi och medicin i vår forskning. 

Mer information om vår forskning hittar du på vår engelska sida.

Följ också vår blogg!

Zoonotic Ecology and Epidemiology

Och lyssna på Snillen Stimulerar!

Gruppmedlemmar

Nuvarande gruppmedlemmar


Jonas Waldenström
Jonas Bonnedahl
Björn Olsen
Conny Tolf
Joanne Chapman
Alexis Avril
Daniel Bengtsson
Neus Latorre Margalef
Lisa Labbé Sandelin
Martin Andersson, postdoc
Anu Helin
Håkan Johansson
Magnus Algotsson

Tidigare gruppmedlemmar


Badrul Hasan
John Wahlgren
Goran Orozovic
Diana Axelsson Olsson
Lovisa Svensson
Patrik Ellström
Mirva Drobni
Petra Griekspoor
Sara Larsson
Michelle Wille
Johan Stedt
Jenny Olofsson
Jorge Hernandez