Zoonotisk Ekologi och Epidemiologi (ZEE)

Vår forskning kretsar kring hur olika infektionssjukdomar uppkommer och sprids i naturen. Vårt huvudfokus är zoonotiska sjukdomar, dvs. infektioner orsakade av smittämnen som kan överföras från djur till människa.

Vår forskning

Gruppen är en del av Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Micobial model Systems.

Majoriteten av de sjukdomar som drabbar oss människor finns också hos olika djur, både vilda och tama. Rotationen av bakterier och virus mellan djur och människa kan ge upphov till nya sjukdomar och svårbekämpade smittor. För att bättre förstå vår egen och djurens hälsa är det viktigt att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt på sjukdomar. Vid ZEE arbetar vi efter begreppet 'One Health' och integrerar kunskaper från både ekologi, epidemiologi och medicin i vår forskning. 

Mer information om vår forskning hittar du på vår engelska sida.

Följ också vår blogg!

Zoonotic Ecology and Epidemiology

Och lyssna på Snillen Stimulerar!

Gruppmedlemmar

Nuvarande gruppmedlemmar

Jonas Waldenström, professor
Conny Tolf, laboratorieingenjör
Jenny Olofsson, laboratorieingenjör
Martin Andersson, postdoc
Josanne Verhagen, postdoc
Marielle van Toor, postdoc
Jacintha van Dijk, postdoc
Anu Helin, doktorand
Håkan Johansson, doktorand
Lisa Labbé-Sandelin, doktorand

Gästmedlem

Neus Latorre Margalef, postdoc

Tidigare gruppmedlemmar

Björn Olsen, professor
Richard Williams, postdoc
Alexis Avril, postdoc
Joanne Chapman, postdoc
Patrik Ellström, postdoc
Elsa Jourdain, postdoc
Lovisa Svensson, postdoc
Diana Axelsson Olsson, doktorand
Jonas Bonnedahl, doktorand
Daniel Bengtsson, doktorand
Petra Griekspoor-Berglund, doktorand
Badrul Hasan, doktorand
Jorge Hernandez, doktorand
Neus Latorre Margalef, doktorand
Goran Orozovic, doktorand
Johan Stedt, doktorand
Anders Wallensten, doktorand
Michelle Wille, doktorand