Linnaeus University Centres

Linnaeus University Centre är benämningen på Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer, det som kan betraktas som vår spetsforskning.

Inom Linnaeus University Centres bedrivs högkvalitativ och spännande forskning med såväl nationell som internationell lyskraft. De utvalda miljöerna har kvalitetsgranskats av särskilda bedömargrupper bestående av internationellt erkända forskare inom området, vilket borgar för högsta kvalitet och att forskningsmiljön når upp till högt ställda krav.