Linnaeus University Centres

Vid Linnéuniversitetet bedrivs högkvalitativ och spännande forskning som har genomslag såväl nationellt som internationellt. Några av våra allra främsta forskningsmiljöer har fått benämningen Linnaeus University Centre.

Forskningen vid Linnéuniversitetet har både bredd och spets. Den bedrivs inom ett stort antal forskningsmiljöer, forskargrupper och forskningsprojekt.

Några av våra allra främsta forskningsmiljöer, vår spetsforskning, har fått den speciella benämningen Linnaeus University Centre (Lnuc). Vid dessa bedrivs högkvalitativ och spännande forskning med nationell och internationell lyskraft. De forskningsmiljöer som benämns Linnaeus University Centre har kvalitetsgranskats av särskilda bedömargrupper bestående av internationellt erkända forskare inom området, vilket borgar för högsta kvalitet och att forskningsmiljön når upp till högt ställda krav.

Nedan hittar du information om våra Linnaeus University Centres samt om övriga forskningsmiljöer, forskargrupper och forskningsprojekt.