Big Data Conference

Välkommen till vår årliga Big Data Conference som arrangeras för tredje året i rad på Linnéuniversitetet i Växjö den 1 december 2017.

Värdar för konferensen i år är Linnéuniversitetets nya spetsforskningscentrum Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Vi har bjudit in forskare från vårt eget centrum för att presentera några av de resultat som har uppnåtts inom DISA det gångna året samt inbjudna talare från andra universitet och samarbetspartners.

Datum: Fredagen den 1 december, 2017

Klockan 9.30-16.15

Plats: Linnéuniversitetet, Hus K, sal Wiksell,  Växjö

Mer information om konferensen finns att hitta på konferensens engelska sida.