Hiring Discrimination: Measures, Moderators and Mechanisms - en konferens på temat diskriminering på arbetsplatsen

Detta är den tredje konferensen med fokus på problemet med diskriminering på arbetsplatsen som arrangeras av forskargruppen "Labour Discrimination and Integration Studies" vid Linnéuniversitetet.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Denna konferens skall resultera i ett specialnummer av tidskriften International Journal of Manpower (IJM), som kommer att publiceras under senare delen av 2018 under samma rubrik som konferensen: Hiring Discrimination: Measures, Moderators and Mechanisms..

Mer information

Anmälan till denna konferens är stängd, men mer Information om deltagande, boende etc finns på konferensens engelska webbplats - följ denna länk för att komma dit!