Elever vid en dator

Make Music Matter - nationellt musiklärarkonvent

Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Den 13-14 september 2017 arrangerar institutionen för musik och bild på Linnéuniversitetet ett konvent för musiklärare i Sverige.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Under två inspirerande kompetensutvecklingsdagar får du ta del av forskares, musikentreprenörers och kollegors erfarenheter, både i föreläsningsform och i workshops.

Din skola kan också delta i det nationella skolprojektet Make music matter som är ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap och Academy of Music & Business. Läs mer om projektet längre ner på sidan.

Anmälan till konventet är stängt.

Föreläsare i musiklärarkonventet den 13-14 september

Klicka på länken nedan för att läsa om alla föreläsare som medverkar under konventet.

Föreläsare som medverkar

Anderz Wrethov, musikentreprenör, låtskrivare, musikproducent och artist som föreläser om musikskapande, innovation och entreprenörskap. Har skrivit låtar till artister som Marcus & Martinus, Markoolio, Arash, Zamir & Victor, Margret, Hasse Andersson mfl, vilka har sålts i över 15 miljoner exemplar världen över och spelats över 200 miljoner gånger på Spotify. Han har fått flera guld- och platinaskivor.

Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet där hon forskat om musik, lärande och teknologier i nära samarbete med verksamma lärare sedan 10 år. Hon har själv en bakgrund som gymnasielärare i musik och matematik.

Cecilia föreläser om Lärande i musik i en tid av digitalisering och sociala media: Vad blir musiklärarens roll? I föreläsningen problematiseras lärarens roll i skolans musikundervisning mot bakgrund av olika forskningsprojekt som byggt på analyser av hur ungdomar lär sig spela; på fritidshemmet, i förskolan och i grundskolan. En gränsdragning som uppmärksammas är den mellan fritt tillgänglig teknik och fritt skapande.

Bo Nilsson är docent i musikpedagogik vid Lunds universitet och verksam som biträdande professor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, där han främst undervisar inom lärarutbildning och i folkhälsopedagogik. Bo disputerade 2002 med avhandlingen Jag kan göra hundra låtar – barns musikaliska skapande med digitala verktyg. Hans forskning innefattar barns musikaliska skapande, musik, delaktighet och hälsa, ungdomskultur och populärkultur.

Bo medverkade i utformandet av den nya kursplanen för musik i Lgr 11 och är internationellt verksam i ISME Commission for Music in Special Education and Music Therapy.

Bo ser individens möjlighet att uttrycka sig och kommunicera med musik och andra estetiska uttrycksmedel som en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle, viktig för individens delaktighet, hälsa och möjligheter att lära.

Föreläsningen Den livsviktiga musiken – Delaktighet, digitala verktyg, lärande och hälsa kommer att innehålla exempel från den egna forskningen om digitala verktyg i barns och ungas musicerande och musikskapande. Föreläsningen kommer också ta upp hur musikaliska aktiviteter för barn och unga med olika slag av funktionsnedsättning stödjer autonomi och kreativitet och ökar deras handlingsutrymme.

Olle Zandén är docent i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet och chef för den pedagogiska enheten vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han forskar, undervisar och skriver om musikundervisning med fokus bland annat på kommunikation, återkoppling, målstyrning och professionalisering. På konventet kommer Olle att att beröra både hur digitala verktyg kan användas för att utveckla elevers musikalitet och musikaliska kunnande och vilka negativa effekter en digitalisering av musikundervisning kan få. Han kommer också att diskutera bedömnings- och betygsättningsdilemman som uppstår när musicerande och musikskapande sker med hjälp av digitala verktyg.

Manfred Scheid är lektor och forskare vid institutionen Estetiska ämnen i lärarutbildningen, Musik, vid Umeå universitet. I sin avhandling "Musiken, skolan och livsprojektet" uppmärksammas relationen mellan musik, känslor och identitet med begreppet "Egologo", en föränderlig presentation av identitet där musik är en viktig beståndsdel. Sedan flera år tillbaka forskar han om hur digitala verktyg kan användas i musikundervisning, och på vilket sätt det påverkar musikaktiviteter i skolor.

Annette Mars är disputerad i musikpedagogik och arbetar som musikpedagog på Malmö Högskola i estetiska lärprocesser och musikundervisning i de olika lärarprogrammen. Annette har arbetat i drygt 20 år som musiklärare i grundskolan och hade då musikskapande och ensemblespel som grund i sin undervisning. I sin forskning studerar Annette bland annat hur lärandekultur påverkar ungdomars musikskapande och samspelande, vidare forskar hon om digitala verktyg som metodiska verktyg i klassrummet. Annette är klassisk tvärflöjtist i botten och är utbildad på Musikhögskolan i Malmö där hon hade musikteori och gehör som huvudämne.

Musiklärare som medverkar

Rickard Carlsson, känd för Musikrum Rickard, om hur digitala verktyg kan förändra musiklärarens undervisning. Under konventet kommer Rickard föreläsa om Vilka digitala verktyg funkar i musiksalen? Denna föreläsning kommer ge dig många olika uppslag och idéer på hur du enkelt kan använda digitala verktyg i din musiksal. Allt ifrån smarta tillämpningar via basala och välkända datorprogram och appar till lite mer avancerade användningssätt och kombinationer.

Föreläsningen vänder sig särskilt till dig som har haft svårt att hitta något vettigt sätt att komma igång digitalt och gärna håller krampaktigt fast i stenciler, böcker och traditionella beprövade arbetssätt.

Allt mitt pedagogiska musikmateriel finns redan fritt tillgängligt på "Musikrum Rickard" och jag berättar under föreläsningen om min egen snåriga "digitala" resa med alla tvivel, farhågor, fällor och små underverk.

Göran Nikolausson, projektledare för Make Music Matter och universitetsadjunkt i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet, undervisar i ensemble, ensemblemetodik, gitarr och läroplansteori i musiklärarutbildningen.

Under de senaste åren har Göran varit involverad i flera skolverksprojekt, bland annat Diskussionsunderlag i musik, Digitala verktyg i musikundervisningen (film & diskussionsunderlag), Handledning för lärande, samt Skolverkets undervisningsstöd om Digitala verktyg i musikundervisningen (ännu en publicerat). Dessutom har Göran varit ämnesexpert i Skolverkets arbetsgrupp för musik vid revideringsarbetet av ny kursplan i musik till Lgr11. Han har tidigare också arbetat som musiklärare i grundskolan årskurs 1-9.

Klas Mathiasson, förstelärare i musik, Kungshögskolan, Ljungby. Undervisar även i Digitala verktyg på lärarlyftet på Linnéuniversitetet. Ingår i projektgruppen för Make Music Matter. Håller i en workshop om Make music matter i praktiken, samt presenterar lektionsförslag i skolprojektet Make Music Matter.

Hans Parment, professionell flöjtist vid Växjö kulturskola, tonsättare och stilbildare inom den nutida konstmusiken med ett stort engagemang för ett innovativt och växtkraftigt kulturliv samt initiativtagare till ett aktuellt integrationsprojekt där musik och digitala verktyg ingår. Undervisar i komposition, låtskapande, animation, spelprogrammering med fokus på ungdomars eget skapande ur ett samtida konstbegrepp.

Workshop i Make Music Matter

Joakim Persson är musikproducent, ljudtekniker, låtskrivare och artist. Arbetar med produktutveckling med inriktning mot ljudinnehåll på Soundtrap. Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han skrev sin masteruppsats om kreativt flow i studion genom att låta låtskrivande och produktion mötas i en integrerad process. Joakim kommer hålla i Soundtraps workshop under konventet.

Sadia Gaya är låtskrivare, artist och ljudtekniker. Arbetar med användarrelaterade frågor på Soundtrap. Utbildad inom musik- och medieproduktion vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Har skrivit mycket egen musik samt komponerat till bland annat kortfilm och reklam. Sadia kommer hålla i Soundtraps workshop under konventet.

Adam Sundqvist är musikproducent, ljudtekniker och låtskrivare. Arbetar med användarrelaterade frågor samt videoproduktion på Soundtrap. Utbildad ljudtekniker vid Luleå Tekniska Universitet i Piteå. Skrev sin kandidatuppsats om olika tekniker för att bibehålla det kreativa flowet i studion. Adam kommer hålla i Soundtraps workshop under konventet.

Bodil Båvner är utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kommer medverka i konventets paneldebatt Digitalisering och dess effekter på musikundervisningen i skolan. Hennes arbetsuppgifter handlar om att stödja skolutveckling på olika sätt. Bodil arbetar både gentemot kommunala politiker och förvaltningar och politiker på nationell nivå och myndigheter för att se till att det som görs ger de bästa förutsättningar för elever och skolor att utvecklas.

Program 13-14 september

Nedan kan du ta del av konferensens program. Antingen laddar du ner programmet genom att klicka på pdf-filen nedan eller klickar du på länken under pdf-filen för att läsa programmet här på sidan.

Program_MakeMusicMatter.pdf

Program

Konferensen äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö, hus M och N.

Onsdag 13 september

09.00 – 10.15 Registrering och fika (M-huset)

Dörrarna till konventet öppnas kl 10.15. Kom i god tid!
IKEA-salen:
10.30 – 10.50 Öppnande av musiklärarkonvent Make Music Matter
Projektledare Göran Nikolausson

10.50 – 11.40
Föreläsning Den livsviktiga musiken – Delaktighet, digitala verktyg, lärande och hälsa
Bo Nilsson, docent i musikpedagogik vid Lunds Universitet och verksam som biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad

11.40-12.00
Presentation av musiktjänsten Soundtrap – Joakim Persson mfl.

12.00 – 13.00
Lunch (M-huset)

IKEA-salen eller sal NCC (M1088):
13.00- 14.45 Workshop: Digitala verktyg med Soundtrap, Joakim Persson
(Två spår: Grundläggande nivå och fördjupad nivå)

IKEA-salen:
14.50 – 15.40 Föreläsning Lärande i musik i en tid av digitalisering och sociala media: Vad blir musiklärarens roll?
Cecilia Wallerstedt, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet

15.40 - 16.10
Fika (M-huset)

IKEA-salen:
16.10-17.00 Föreläsning Vilka digitala verktyg funkar i musiksalen?
Rickard Carlsson

Festkväll i Växjö Konserthus med mat, mingel, underhållning och musik
19.00 – 24.00

  • Skolprojektet Make Music Matter
  • Soundtrap
  • Inspirationsföreläsning av Anderz Wrethov, musikentreprenör och Hans Parment, tonsättare, innovatör och Växjö kommuns kulturpristagare
  • Sång och underhållning med Academy of Music & Business och Musiklärarutbildningen på Linnéuniversitetet

Torsdag 14 september

IKEA-salen:
08.30 - 08.40 Praktisk information

08.40 – 9.30
Föreläsning Hur digitala verktyg kan användas för att utveckla elevers musikalitet och musikaliska kunnande och vilka negativa effekter en digitalisering av musikundervisning kan få.
Olle Zandén, docent i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet och chef för den pedagogiska enheten vid Högskolan för scen och musik i Göteborg

09.30 – 10.00
Fika (M-huset)

IKEA-salen och NCC (M1088):
10.00 – 10.50 Workshop: Make Music Matter - i praktiken
Klas Mathiasson, förstelärare i musik, Kungshögskolan, Ljungby.
Doktor Annette Mars, disputerad i musikpedagogik och arbetar som musikpedagog på Malmö Högskola i estetiska lärprocesser och musikundervisning i de olika lärarprogrammen.

10.50 – 11.50
Workshop: Soundtrap (Två spår: Grundläggande nivå och fördjupad nivå)

11.50 – 12.50
Lunch (M-huset)

IKEA-salen:
12.50 – 13.40 Föreläsning App 'n' Do Appar i musikundervisning
Manfred Scheid, lektor och forskare vid institutionen Estetiska ämnen i lärarutbildningen, musik vid Umeå universitet.

13.50 – 14.30
Paneldebatt Vilken roll ska de digitala verktygen spela i musikundervisningen?
Medverkande: Bodil Båvner, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting, forskare, lärarutbildare, musiklärare, musikentreprenörer,

14.40 – 15.00
Avslutning och utvärdering med Göran Nikolausson mfl

15.00
Fika to go

Hitta till och på campus

Buss till campus

Det bästa sättet att nå campus är att ta buss nr 3 från Växjö busstation, riktning "Universitetet". Rekommendationen är att betala med ditt kreditkort. Betalar man kontant tillkommer en extra avgift.

Med cykel

Många hotell har en cykel om du föredrar det. Det tar ca 20 minuter med cykel från stadens centrum till Linnéuniversitetet.

Boende

Vi har förbokade rum på flera hotell. Vänligen ring eller e-posta bokning med bokningskod "MMM2017" så får du vårt specialpris för konferensen. OBS: De förbokade rummen kan inte bokas via hotellets hemsida.

Hotell med förbokade rum

Elite Stadshotellet  Växjö

(enkelrum från 920:-/natt)
Kungsgatan 6, Box 198
352 33 VÄXJÖ
Du kan boka via epost: reservation.vaxjo@elite.se
Eller ringa 0470 – 134 00

Elite Park Hotel

(enkelrum från 896:-/natt) 
Västra Esplanaden 10-14
Box 434
351 06 VÄXJÖ
Du kan boka via epost:reservation.vaxjo@elite.se 
Eller ringa 0470 – 70 22 00. 

Clarion Collection Hotel Cardinal

(Enkelrum från  1090:-/natt)
Bäckgatan 10
352 30 VÄXJÖ
Du kan boka via epost:cc.cardinal@choice.se 
Eller ringa 0470 - 72 28 00.

Quality Hotel Royal Corner

(enkelrum från 830:-/natt)
Liedbergsgatan 11
352 32 VÄXJÖ
Du kan boka via epost: info@royalcorner.se
Eller ringa 0470 – 70 10 00 

Teleborgs Slott

(enkelrum från 960:-/natt)
Slottsallén
351 96 VÄXJÖ
Du kan boka via epost:info@teleborgsslott.com
Eller ringa 0470 – 34 89 80 

PM & Vänner Hotel

(enkelrum från 1295:-/natt)
Västergatan 10
352 31 VÄXJÖ
Du kan boka via epost: reservations@pmhotel.se
Eller ringa 0470 – 75 97 00

Hotell Esplanad

(enkelrum från 725:-/natt)
Norra Esplanaden 21 A
352 31 VÄXJÖ
Du kan boka via epost: info@hotelesplanad.com
Eller ringa 0470 – 225 80

Scandic Hotel Växjö

(enkelrum från 1090:-/natt)
Hejaregatan 19
352 46 VÄXJÖ
Du kan boka endast via epost: vaxjo@scandichotels.com 

För enklare boende föreslår vi att du kontaktar något av följande:
(inga förbokade rum)

Vandrarhem Evedal

http://www.vaxjovandrarhem.se/Start.html
LJ Brandts väg 1
352 63 VÄXJÖ
E-post: info@vaxjovandrarhem.se
Tel: 0470-630 70 

Ett Kvarter

https://www.ettkvarter.se/logi
Bäckaslövsvägen 2
352 35 Växjö
E-post: info@ettkvarter.se
Tel: 0470- 141 70 

B&B Södra Lycke

http://www.sodralycke.se/
Hagagatan 10
352 35 Växjö
Boka direkt på websidan
Eller på Tel: 070- 676 65 06

Projektet Make Music Matter

Make music matter vill ge eleverna nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Med hjälp av digitala verktyg blir det möjligt att utveckla gynnsamma lärmiljöer som eleverna upplever som autentiska och inspirerande. Digitala verktyg kräver inte så mycket färdighetsträning som traditionella musikinstrument och kan därför förkorta vägen till ett musikaliskt och givande deltagande.

Läs mer om projektet Make Music Matter: Makemusicmatter.se

Intresseanmälan till projektet Make Music Matter har stängt. Sista dag att anmäla sitt intresse till projektet var den 1 september 2017.