Undervisning och lärande - en arena för forskare och verksamma lärare (FLM3)

Den 1-2 november 2017 arrangerar institutionen för matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet en konferens i Kalmar riktad mot bland annat lärare, skolledare, forskare och andra som kan tänkas vara intresserade av skolforskning och pedagogisk kompetens.

KONFERENSEN ÄR INSTÄLLD

Syftet med konferensen är att deltagarna skall få tillgång till skolforskning och pedagogisk kompetens som finns vid olika universitet och högskolor i Sverige. Konferensen ska också skapa förutsättningar för nätverk samt att få tillgång till kunskap och erfarenhet som finns i våra skolor.

Konferensen riktar sig till grundskolelärare, gymnasielärare, skolledare, forskare, studenter och övriga intresserade av forskning och av utbyte med andra.