Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC)

Gunilla Bradley center för digitala affärer, förkortat GBC, utgör ett tvärvetenskapligt samlingsnav för forskare från flera fakulteters institutioner vid Linnéuniversitet, med syftet att bedriva nydanande forskning inom temat digitala affärer.

Vår forskning

Nya teknologier ändrar förutsättningarna

Bakgrunden är den enorma utvecklingen och adoptionen av olika digitala teknologier som alltmer tenderar att ändra grundläggande förutsättningar för företagande. Användningen av digitala teknologier ger upphov till nya typer av verksamhetsformer och affärsmodeller som exempelvis används av företag som Skype, Facebook, Spotify, Uber och Airbnb. Den innovativa användningen av digitala teknologier möjliggör skapande av ekonomiska värden på ett sätt som inte kunnat ske tidigare; ett exempel är företaget Apple som uppvisat ett marknadsvärde som är större än hela Sveriges BNP.

Centret namnges efter en sann forskningspionjär: Dr Gunilla Bradley, professor emerita vid KTH. Född och uppvuxen i småländska Högsby. Professor Bradley påbörjade sina första studier av digitalisering av arbetsplatser redan under 1970-talet.

Gunilla Bradley center för digitala affärer karaktäriseras av en hög grad av tvärvetenskaplighet samt nära relationer med näringslivet. Detta i sin tur ska säkerställa forskningens höga relevans samt att dess resultat vidarebefordras till dem som behöver den nya kunskapen mest: företag som digitaliserar sina verksamheter. Det småländska forskningscentret är unikt till form, storlek och fokus i Sverige.

Forskningens fokus

Hur kommer det sig att marknadsvärdet på Facebook är omkring 300 miljarder dollar, medan det över hundra år gamla företaget Kodak begärde sig i konkurs följt av en rekonstruktion 2012? Samtidigt såldes det nyligen etablerade företaget Instagram för en miljard, trots att det var mindre än ett år gammalt och bara hade ett dussin anställda! I grund och botten sysslade alla dessa företag med informationslogistik. Liknande situationer har uppstått i andra branscher, till exempel musik- och filmdistribution (med Spotify och Netflix), dagstidningar och tidskrifter, förlagsverksamhet och programvaruutveckling, och uppstår allt mer inom sådana professionella tjänster som bokföring och juridisk och medicinsk rådgivning. Även traditionella företag som ABB, General Electric, Siemens, många läkemedelsföretag och finansföretag gör försök att digitalisera – vissa lyckas, medan andra misslyckas.

En nyckelfråga är därför: vad gör digitala affärer framgångsrika? Sökandet efter tänkbara svar till denna och andra liknande frågor är motivet bakom den forskning som utförs på Gunilla Bradley center för digitala affärer, vilket även kan översättas till centrets uppgift: att sprida kunskap om framgångsfaktorerna inom digitala affärer.

Inslag på SVT

GBCs forskning om affärsmodeller, tid och ekonomi har uppmärksammats av SVT: Forskaren: Tiden går i skutt – men samhället hänger inte med.

Mer information

Denna webbsida utgör enbart en kort sammanfattning av GBC:s syfte och forskning. Utförlig information om oss och vår forskning finns på vår engelska webbplats, Gunilla Bradley Centre for Digital Business.

Aktuellt