Logotyp för Global Entreprenurship week Sweden
-
Konferens

Global Entrepreneurship Week

Välkommen att delta på årets aktiviteter under Global Entrepreneurship Week vid Linnéuniversitetet! GEW är ett återkommande och världsomspännande evenemang inom vilket i år fler än 170 länder deltar. GEW är ett medel för att manifestera värdet av entreprenörskap och att ge studenter, forskare och näringsliv en chans att bli inspirerade, ta del av forskning och att kunna få möta förebilder från näringsliv och samhälle.

Avslutad konferens

Veckan inleds måndagen den 8 november och aktiviteterna är öppna för såväl studenter, forskare och anställda vid universitetet som den intresserade allmänheten.

Aktiviteterna kommer att hållas på engelska, med några få undantag (vilka kan du läsa om i programmet, se nedan)  För allas trygghets skull kommer samtliga aktiviteter att ske digitalt och du deltar via länk. 

Global Entrepreneurship Week 2021 är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Drivhuset. Drivhuset arbetar för att stärka studenters entreprenörskap och finns både i Kalmar och Växjö.

- Zoom Lägg till i din kalender