gruppfoto

GRASCA – forskarskola i arkeologi

GRASCA är en företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi. Under åren 2015–2020 forskar åtta doktorander om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor.

grasca

Satsningen på denna forskarskola är ett unikt projekt och finansieras av KK-stiftelsen och Linnéuniversitetet i samarbete med Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost och Västarvet Studio Västsvensk Konservering. För mer information, kontakta forskarskolans föreståndare, professor Cornelius Holtorf.

Grascas deltagare
Doktoranderna i GRASCA från vänster till höger: Jonathan Lindström, Ivonne Dutra Leivas, Ulrika Söderström, Clara Alfsdotter, Vivian Smits, Delia Ní Chíobhaín Enqvist, Charina Knutson och Fredrik Gunnarsson.

Presentation av doktorandprojekten

Läs om doktorandprojekten på respektive doktorands sida.

Västarvet Studio Västsvensk Konservering