ryggtavla på en person som tittar på en grävmaskin

GRASCA – forskarskola i arkeologi

GRASCA är en företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi. Under åren 2015–2023 forskar nio doktorander om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor.

grasca

Satsningen på denna forskarskola är ett unikt projekt och finansieras av KK-stiftelsen och Linnéuniversitetet i samarbete med Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost, Västarvet Studio Västsvensk Konservering samt Stiftelsen Kulturmiljövård. För mer information, kontakta forskarskolans föreståndare, professor Cornelius Holtorf.

Film: Så tolkas en avhandling i nycirkusformat

Se nycirkusgruppen Face First egen tolkning av forskaren Clara Alfsdotters avhandling "The Corporeality of Death". Verket förkroppsligar upplevelser som textbaserade forskningsresultat inte alltid lyckas förmedla. Tolkningen är en del av samverkansprojektet Det kulturella universitetet vid Linnéuniversitetet.

Ny forskningsartikel om möjligheter för svensk uppdragsarkeologi

GRASCA har publicerat en forskningsartikel som stakar ut riktningar för hur svensk uppdragsarkeologi kan stärka möjligheterna att på nya sätt adressera angelägna framtidsfrågor. Artikeln heter "Uppdragsarkeologiska möjligheter – Nya sätt att tänka om en samtidsverksamhet i en framtidsbransch" och är publicerad i tidsskriften "in Situ Archaeologica" (November 2021).

Presentation av doktorandprojekten

Läs om doktorandprojekten på respektive doktorands sida.

Västarvet Studio Västsvensk Konservering