Hästböcker
Konferens

En dag om hästböcker: Möten mellan författare, illustratörer och forskare

En endagskonferens vid Linnéuniversitetet den 22 april 2021 med fokus på hästböcker.

Hästböcker är en älskad men ofta förbisedd genre som rymmer många viktiga perspektiv och frågor. Konferensen vill synliggöra både hästböckerna och hästboksforskningen. Här erbjuder vi också ett forum för att diskutera genrens möjligheter och utmaningar. 

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetets forskningsnätverk CHILLL, Kulturlabbet - Region Västmanland, Svenska barnboksinstitutet och Författarförbundets barn och ungdomslitterära sektion (BULT)

Målet med dagen är att skapa en mötesplats för författare, illustratörer och forskare. Deltagarna kommer att kunna fördjupa sina kunskaper om hästboksgenren och få inspiration till sitt eget arbete. Samtidigt skapar vi gemensamt ett nätverk där vi kan verka för kunskapsdelning och utveckling av genren. 

Förmiddagens program innehåller presentationer av hästboksforskning och ett förläggarsamtal om hästboksgenren. Förmiddagens program är öppet för alla som har intresse av hästböcker.

Eftermiddagen ägnas åt fördjupande och reflekterande samtal kring hästboken, både i helgrupp och i mindre grupper. Eftermiddagens program vänder sig till etablerade författare, illustratörer och forskare och har ett begränsat antal platser. 

Om du önskar delta i eftermiddagens samtal så skriv det tydligt i din anmälan och bifoga en kort beskrivning av vad du arbetar med.

 

Digital konferens Malin Eriksson Sjögärd Lägg till i din kalender