Tema: Rättigheter
- Heldag

Svenska historikermötet 2019

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019. Huvudtemat är Rättigheter.

Konferensen är avslutad

Tema: Rättigheter

Huvudtema för 2019 år Svenska historikermöte är Rättigheter. Med detta vill vi rikta fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter.

Arrangörer för Svenska historikermötet 2019 är Linnéuniversitetet och Svenska Historiska Föreningen. Att detta kommer att genomföras redan 2019 och inte ett år senare beror på att det då skulle ha krockat med 2020 års världshistorikerkongress som är förlagd till Poznan i Polen. Det följande svenska historikermötet - efter Växjö 2019 - kommer att arrangeras under år 2022.

Om bilden ovan:

Bilden som illustrerar historikermötets tema föreställer ett fönster i skymningen. I fönstret finns ett tänt ljus. Vi ser också siffran 1540, som skymtar bredvid ljuset. Det motsvarar antalet kilometer mellan Växjö och Budapest, huvudstaden i det land som förra året förbjöd genusvetenskap. Vi ser också siffran 28. Det motsvarar de antal sessioner här på vårt möte som med säkerhet skulle ha fått strykas ur vårt program om konferensen hade hållits i Ungern.

Vi har många kollegor runt om i världen som lever och arbetar under stora restriktioner och som tar personliga risker när de genomför sitt arbete som professionella historiker. Det finns strider om hur det förflutna ska berättas. Också historikers arbete utmanar politiska sanningar. Också historiker fängslas bland dem som hävdar rätten att tala och tänka fritt.

Ljuset i fönstret är inspirerat av den danska traditionen att på kvällen den 4 maj tända ett ljus  i varje fönster till minnet av befrielsen från ockupationen den 5 maj 1945. Vi kommer i samma anda tända ett ljus på varje session för att uppmärksamma oss alla om att rätten att få presentera, debattera och ifrågasätta kunskap är långt ifrån en självklarhet, och att den friheten är värd att, mitt konferensvardagens vimmel, ägna en tanke.

Växjö 2019 - programmet!

En programfolder finns att ladda ner via följande länk: 

Programmet.pdf

Men använd ännu hellre länkarna nedan under "Program och sessioner dag för dag", eftersom du där får en detaljerad och ständigt uppdaterad programversion för samtliga dagar och delsessioner:

Gruppbild personal historia