En del av verket "Hide and seek", Maria Miesenberger (2005)
- Heldag

Svenska historikermötet 2019

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019. Huvudtemat är Rättigheter.

Tema: Rättigheter

Huvudtema för 2019 år Svenska historikermöte är Rättigheter. Med detta vill vi rikta fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter.

Arrangörer för Svenska historikermötet 2019 är Linnéuniversitetet och Svenska Historiska Föreningen. Att detta kommer att genomföras redan 2019 och inte ett år senare beror på att det då skulle ha krockat med 2020 års världshistorikerkongress som är förlagd till Poznan i Polen. Det följande svenska historikermötet - efter Växjö 2019 - kommer att arrangeras under år 2022.

Tack!

.... för spännande förslag på sessioner, paneldebatter, papers och andra presentationsformer av svensk historieforskning! Nu pågår planering av sessionerna.

Preliminärt program för 2019 år Historikermöte finns längre ner på denna sida!

Viktiga datum:

  • 1 februari Anmälan öppnar. E-post med länk till anmälningsformuläret skickas ut till alla deltagare. Vänligen notera att accepterade bidrag inte bekräftar deltagande. Samtliga deltagare måste anmäla sig.
  • 15 mars Sista datum för anmälan av deltagare i accepterade sessioner inklusive medverkande, ordförande och eventuell diskutant. Vänligen notera att sessioner som vid detta datum inte har deltagare, ordförande och eventuell diskutant stryks ur programmet.
  • 15 mars Sista anmälningsdatum för early birds.
  • 5 april Programmet publiceras.
  • 18 april Sista datum för komplettering av accepterade papers.
  • 24 april Anmälan stänger.

Frågor och mer information

För eventuella frågor och mer information använd följande epostadress: svenskahistorikermotet19@lnu.se

Viss information om till exempel resande till och från Växjö och övernattningsmöjligheter finns redan nu (se nedan) men ett fullständigt program samt information om sessioner, utflykter etc. kommer att fyllas på efterhand.

Varmt välkomna till Småland och Svenska historikermötet 2019 önskar historikerna vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö!

Gruppbild personal historia