Grafik med kod och algoritmer

Projekt: HPC för SMF

Målet med projektet är att ge små och medelstora företag i Linnéregionen möjlighet att öka sin datadrivna förmåga med stöd av artificiell intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC).

Projektets syfte är att ge er företag möjligheter att ta viktiga steg på er digitala utvecklingsresa inom teknikområdet. Genom att öka kunskapsnivån kring datadriven utveckling, både på grundläggande och djupare teknisk nivå, hoppas vi kunna ge er som företag möjlighet att effektivisera era verksamheter, reducera kostnader och utveckla nya hållbara tjänster och produkter.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag inom olika branscher i Linnéregionen, vilket omfattar Kalmar såväl som Kronobergs län. Många mindre företag saknar idag kunskap om hur data kan omvandlas till nya tjänster eller produkter. Genom att ge er möjligheten att lära er mer om datadriven utveckling och hur man kan använda tekniker som artificiell intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC) på ett effektivt sätt, bidrar vi till att stärka innovations- och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Projektet kommer att erbjuda en rad olika typer av stöd beroende på hur mogen verksamheten är.

HPC för SMF

Filmen presenterar projekt HPC för SMF

 

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA) samt i Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Intresseanmälan

Jag är intresserad av följande:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Aktuellt

Medarbetare

Finansiärer

Finansiärer, bild logotyper