Kopparstick
Heldag

Att bli sedd, respekterad och bekräftad – En dag för kunskap om breddad rekrytering och breddat deltagande

Ta del av forskning, inspiration och Linnéuniversitetets praktiska metoder.

Nytt datum för denna konferens är den 20 oktober 2021!

Vår förhoppning är att vi då skall kunna träffas som vi ursprungligen hade tänkt, dvs i Linnéuniversitetets nya lokaler i centrala Kalmar.

Varmt välkommen!

Denna konferens är ett gemensamt arrangemang av Linnéuniversitet och nätverket Include.

På återhörande och med varma hälsningar

Kajsmari Engdahl, Linda Levin och Petra Hunt